Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HẠT GIÁP - UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HÓA TỐT

Trần Văn Thiệp, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Võ Duy Phi Vũ, Ngô Viết Thịnh, Lê Văn Cường, Đỗ Tường Huân, Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Thị Anh Tường, và Trần Minh Tuấn

TÓM TẮT :

Bài này nhằm nhìn lại và cập nhật vấn đề chẩn đoán và xử trí hạt giáp và carcinôm tuyến giáp biệt hóa tốt. Trong những thập niên gần đây vấn đề chẩn đoán và điều trị đã có những tiến bộ (định lượng thyroglobulin, siêu âm tuyến giáp, thử rhTSH) cho phép thực hiện những thủ thuật ít xâm lấn và nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân. Một số nước Âu châu đã có bảng hướng dẫn xử trí (guidelines) cho riêng quốc gia mình dựa trên những nét văn hóa và kinh nghiệm đặc thù của họ. Tuy nhiên vẫn còn vài khía cạnh khác biệt. Trong năm 2008, Hiệp hộI tuyến giáp châu Âu (ETA) đã đi đến đồng thuận trong việc chẩn đoán và xử trí hạt giáp và carcinôm tuyến giáp biệt hóa tốt.

ABSTRACT :

This is an overview and update of diagnosis and management of patients with thyroid nodules and differtiated thyroid carcinoma. In recent decades, diagnostic and treatments tools have improved (sensitive assays for serum thyroglobulin measurement, neck ultrasound, recombinant human thyrotropin (rhTSH)), thus allowing for less invasive and uncomfortable procedures for the patients. Several European countries have developed their own guidelines based on consolidated experience and cultural attitude of the country. Nevertheless, they differ in several, sometimes important, aspects. In 2008, ETA has endorsed the implementation of this consensus for the management of thyroid nodules and differentiated thyroid carcinoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF