Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI U TRUNG THẤT THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

Hồ Trần Bản, Nguyễn Hữu Dũng, Đào Trung Hiếu, Trương Đình Khải

TÓM TẮT :

Mục đích: Nghiên cứu đặc điểm các u trung thất thường gặp ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt ca từ 01/01/2006 - 30/06/2008 tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Tổng số trẻ trong mẫu nghiên cứu là 51. U trung thất thường gặp: u nguyên bào thần kinh (27,4%), lymphôm (19.6%), u quái trưởng thành (15,7%) và u tuyến ức (15,7%). U ở vùng trung thất trước chiếm nhiều nhất (26/51 trường hợp). Triệu chứng liên quan với chèn ép và xâm lấn các cơ quan lân cận. Phù mặt, khó thở gặp nhiều ở lymphôm. Nhược cơ chỉ xuất hiện ở u tuyến ức và triệu chứng thần kinh chỉ gặp ở những u có nguồn gốc thần kinh. Kết luận: Các đặc diểm riêng biệt về lâm sàng, hình ảnh ở các loại u có thể giúp đỡ trong điều trị và tiên lượng.

ABSTRACT :

Objective: To study characteristic features of mediastinal tumors usually presenting in children. Materials and methods: A case-series study of 51 children at Children Hospital No1 HCMC from 01/1/2006 to 30/6/2008. Results: The totality of children in the study was 51. The mediastinal tumors was observed in 27.4% of neuroblastoma, 19.6% of lymphoma, 15.7% of mature teratoma and 15.7% of thymoma. The most common location was the anterior compartment (26/51). Symptoms were due to compression or direct invasion into adjacent.There were higher cases of facial edema, dyspnea in lymphoma compared to other tumors. Myasthenia gravis performed only in thymoma, and neurogenic symptoms in neurogenic tumors. Conclusion: Characteristic features of clinic, image of mediastinal tumors can help treatment and prognosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF