Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
BỆNH ROSAI DORFMAN - BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Phi Hùng, Tạ Văn Tờ, Nguyễn Văn Chủ, Đặng Thế Căn

TÓM TẮT :

Bệnh mô bào xoang gây hạch to (bệnh Rosai- Dorfman) là một bệnh lành tính hiếm gặp. Tổn thương thường gặp ở hạch cổ, trên lâm sàng thường nhầm với lymphôm hoặc các bệnh lý ác tính khác ở hạch. Tổn thương ngoài hạch gặp với tỷ lệ cao. Hình ảnh vi thể gồm xoang bạch huyết trong hạch giãn rộng, tăng sinh mô bào. Các mô bào này có nhân lớn, hốc hoá sáng, bào tương rộng ưa toan và thường có các tế bào máu trong bào tương (lymphô bào, tương bào, bạch cầu đa nhân). Xen kẽ giữa các xoang bạch huyết là mô lymphô còn lại với rất nhiều tương bào trưởng thành. Các mô bào bộc lộ dấu ấn S-100 và CD68, không bộc lộ CD1a. Bệnh có diễn biến phức tạp, đến nay chưa có phác đồ điều trị chuẩn.

ABSTRACT :

Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai- Dorfman disease) is a rare benign idiopathic condition that commonly involves the cervical lymph nodes but secondarily may involves other organs. Clinically, this disorder often confuse with lymphoma and has variable courses. Dilated sinuses with sheets of histiocytes are prominent features. The histiocytes have large, vacuolated nuclei and abundant pink to eosinophilic cytoplasm. There were blood cells (lymphocytes, plasma cells or neutrophils) in the cytoplasm of these histiocytes (emperipolesis). Scanty lymphoid tissue (mostly mature plasma cells) is seen in sinuses. Immunohistochemical study showed the histiocytes are positive with CD68 and S-100. The ideal treatment for Rosai-Dorfman disease is yet unestablished

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF