Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ U BUỒNG TRỨNG TRONG THAI KỲ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Lê Quang Thanh, Lê Hồng Cẩm

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị u buồng trứng trong thai kỳ bằng phẫu thuật nội soi.
Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không nhóm chứng. 77 trường hợp phẫu thuật nội soi điều trị u buồng trứng trong thai kỳ ở tuổi thai 14-20 tuần tại bệnh viện Từ Dũ từ tháng 07-2006 đến tháng 07-2007. 
Kết quả: Tỉ lệ thành công của phẫu thuật nội soi điều trị u buồng trứng trong thai kỳ là 96,1%. Tuổi thai trung bình 16,8 tuần (14-20). U buồng trứng có kích thước trung bình 7,7cm trong đó nhỏ nhất là 5cm, lớn nhất 10 cm. Kích thước u buồng trứng có liên quan đến thời gian phẫu thuật. Không có tai biến trong mổ, có 1 trường hợp liệt ruột ngày 1 hậu phẫu, 2 trường hợp dọa sẩy thai 1 tuần sau mổ.
Kết luận: Nội soi ổ bụng điều trị u buồng trứng trong thai kỳ cho tỉ lệ thành công cao 96,1%.

ABSTRACT :

sObjectives: To assess the effectiveness of ovarian tumor management in pregnancy by laparoscopy. Methods We conducted the non-controlled clinical trial, from July /2006 to July/2007 at Töø Duõ hospital. There was 77 women by 14-20 weeks gestation attended the survey. 
Results: The succeed rate of ovarian tumor management in pregnancy by laparoscopy was 96,1%. The average measurement of gestational age was 14-20 weeks. The average measurement of ovarian tumor was 7.7cm, the smallest was 5cm and the biggest was 10cm. There were related between the size of ovarian tumor with the time of operation. Complications of post laparoscopy in pregnancy included: 1 temporary instetinal paralysis and 2 threatened abortions. 
Conclusion: the analysis demonstrates that ovarian tumor management in pregnancy by laparoscopy with the high success rate 96.1%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF