Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH U SỢI THẦN KINH TYPE 1 ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRÊN BỆNH NHÂN LỒI MẮT

Đỗ Thanh Thuỷ, Nguyễn Hữu Chí

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày đặc điểm lâm sàng và siêu âm bệnh lý u sợi thần kinh type 1 ở trẻ em.
Phương pháp: nghiên cứu lâm sàng - báo cáo một trường hợp bệnh. 
Kết quả: Bé gái ba tuổi, lồi mắt trái từ 4 tháng trước. Thăm khám mắt, thị lực bình thường. Hiện diện các đốm sắc tố màu cà phê sữa ngoài da. Hình ảnh siêu âm phình to thần kinh thị giác, các u sợi thần kinh vùng tam giác cổ sau. Hình ảnh chụp cắt lớp (CT, MRI), hiện diện u đường thần kinh thị giác và tiểu não. 
Kết luận: U đường thần kinh thị giác trên bệnh nhân u sợi thần kinh type 1 là bệnh lý tương đối hiếm gặp. Với những đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học, cho phép gợi ý bệnh lý u sợi thần kinh type 1.

ABSTRACT :

Objective: To present clinical and sonographic findings of neurofibromatosis type 1 in children.
Method: We performed a case report.
Results: A 3-year-old girl had presented with left eye exotrobia for 4 months. On ophtalmic examination, the visual acuity was normal. She had multiple café au lait spots on the forehead, trunk and groin skin. Echography showed an enlargement of the left optic nerve and some neurofibromas in the posterior cervical triangle. CT scan and MRI revealed an optic pathway glioma and a tumour in the cerebellum. 
Conclusion: Optic pathway glioma in a neurofibromatosis type 1 is a relatively rare condition. The clinical manifestation and imaging characteristics were suggestive of a neurofibromatosis type 1.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF