Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2002 - Tập 6 - Số 3
PHẪU THUẬT STEREOTAXY VÀ CÁC THƯƠNG TỔN NÃO Ở TRẺ EM

Dương Minh Mẫn*

TÓM TẮT :

Phẫu thuật stereotaxy (P.T.S.) là kỹ thuật quan trọng để chẩn đoán và điều trị các bệnh thần kinh, với sự, giảm thiểu biến chứng và tốn kém. Mục tiêu nhằm đạt được là gây tổn thương tối thiểu mô não lành xung quanh. P.T.S. cho thấy sự an toàn ở các bệnh nhi, trong lô nghiên cứu của chúng tôi không có tử vong. Biến chứng thấp ở trẻ em khi sinh thiết bằng P.T.S. có C.T. scan yểm trợ. Có chỉ định sinh thiết bằng kim khi cần chẩn đoán mô học quan trọng : u sao bào, u vùng tuyến tùng, áp xe não... P.T.S. đã được để dùng chẩn đoán và điều trị các thương tổn sâu trong não: đồi thị, não thất ba, vùng tuyến tùng.

ABSTRACT :

Stereotactic surgery is an important technique for making diagnosis and treating certain neurological diseases, which reduces complications as well as expenses. A common aim is to achieve the treatment goal with minimal trauma to surrounding normal brain. Stereotactic neurosurgery appears to be safe in the child patients. In our study there were no deaths. C.T. scan associated with stereotactic biopsy appears to have low complications in children. Needle biopsy is indicated when tissue diagnosis is really needed: astrocytomas, tumors in the pineal region, brain abcesses. Stereotaxy was used to diagnose and treat deep-seated lesions of the brain: thalamus, third ventricle and the pineal region.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF