Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU BỆNH CỦA GAN TRONG BỆNH LÝ TEO ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN Ở TRẺ EM

Trần Diệp Khoa, Trương Quang Bình

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tần suất hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh động mạch vành.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, tiền cứu. Khảo sát các thành phần của hội chứng chuyển hóa (tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng vòng eo, tăng triglyceride, và giảm HDL) ở bệnh nhân bệnh động mạch vành được chẩn đoán bằng chụp động mạch vành cản quang. 
Kết quả: 205 bệnh nhân có sang thương gây hẹp >50% đường kính lòng động mạch vành (qua chụp động mạch vành cản quang) được đưa vào nghiên cứu. Tần suất hội chứng chuyển hóa ở nhóm bệnh nhân này là 46,83%, tập trung cao nhất ở lứa tuổi 50 - 59 và ở phái nữ nhiều hơn phái nam. Hội chứng chuyển hóa hiện diện cao nhất ở bệnh nhân đái tháo đường (83,61%), kế đến là ở bệnh nhân có BMI >25 (67,44%) và sau đó là ở bệnh nhân tăng huyết áp (55,41%). 
Kết luận: Bệnh nhân bệnh động mạch vành trong nghiên cứu này có tần suất mắc hội chứng chuyển hóa cao, tập trung nhiều ở phái nữ, ở bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân có BMI cao và bệnh nhân tăng huyết áp.

ABSTRACT :

Objectives: To find out the prevalence of metabolic syndrome among the patients diagnosed coronary artery disease documented by coronary angiography. 
Methods: A prospective, descriptive study was conducted in 205 patients coronary artery stenosis diagnosed by coronary angiography. All the patterns of metabolic syndrome were collected. 
Results: The prevalence of metabolic syndrome was 46,83%, most likely occurred in the group 50 - 59 years old and the female patients. The prevalence was highest in diabelic patients (83.61%) then patients with BMI > 25 (67,44%) and hypertension patients (55,41%). 
Conclusions: The prevalence of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease is high, especially in 3 subgroups diabetic, obese (BMI >25) and hypertensive patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF