Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TẠO KHOANG THAO TÁC BẰNG BONG BÓNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC

Đoàn Trí Dũng, Trần Ngọc Sinh, Dương Quang Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ bong bóng khi bóc tách tạo khoang sau phúc mạc vùng lưng. Sức đẩy và bóc tách của bong bóng tự tạo bằng ngón tay găng phẫu thuật và bao cao su có khác nhau không. Và loại bong bóng bóc tách tự tạo nào có độ đàn hồi tốt hơn Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: 161 trường hợp được tạo khoang sau phúc mạc vùng lưng bằng bong bóng tự tạo bằng ngón tay găng phẫu thuật và bao cao su tại bệnh viện cấp cứu Trưng vương và bệnh viện Chợ rẫy. Kết hợp khảo sát áp lực và sự biến dạng bong bóng tạo khoang tự tạo trong điều kiện áp suất khí quyển không lực cản và có lực cản khi bơm không khí vào bong bóng Kết quả: Tính dễ bóc tách giữa phúc mạc và thành bụng vùng hố chậu trên làm cho bong bóng phình lồi ra phía dưới và gây vỡ bóng. Lực đẩy bóc tách phúc mạc ra khỏi thành bụng của bong bóng bằng bao cao su (60,41mmHg) lớn hơn lực đẩy tạo ra bởi bong bóng làm bằng ngón tay găng (44,43mmHg). Tỉ lệ vỡ bóng của bong bóng ngón tay găng khi bơm 300ml không khí (12,8%) cao hơn so với loại bong bóng làm bằng bao cao su (7,7%), khi bơm 2 loại bong bóng với 400ml không khí tỉ lê vỡ lần lượt là 33,3% và 17,4% Kết luận: Do cấu tạo giải phẫu và do tính chất vật lý của găng tay phẫu thuật và bao cao su, bong bóng bóc tách tự tạo khó tránh khỏi tình trạng vỡ khi bơm căng. Bong bóng tự tạo bằng bao cao su có độ đàn hồi và lực đẩy tốt hơn.

ABSTRACT :

Objective: to study causes that made balloon break when creating working space for lumbar retroperitoneal operations. We also compared the expansion force and dissection force produced by medical glove balloon as well as by condom balloon and found out which kind of balloon had better elasticity. Material and method: 161 cases of creating working space for lumbar retroperitoneal operation by means of balloon made up from either medical glove or condom. Procedures were performed at Trung Vuong Emergency Hospital and Cho Ray Hospital. We studied at the same time the pressure and the transformation of the balloons when inflating air under atmospheric pressure with or without impedance. Results: The expansibility between the peritoneum and the abdominal wall of the upper pelvis made balloons distended in their lower parts and then broke. The expansive force of the condom balloon was 60.41 mmHg greater than that of glove balloon which was 44.43 mmHg. The rupture rate of glove balloon when inflated with 300 ml air was 21.8% greater than that of condom balloon (7.7%). With 400 ml inflation, the rupture rate was 33.3% and 17.4% respectively. Conclusion: Due to anatomic structure and physical properties of glove and condom, dilating balloon were prone to rupture when fully distended. The condom balloon was better in expansion and elasticity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF