Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI NGẢ ÂM ĐẠO PHỐI HỢP NGẢ BỤNG TỐI THIỂU

Đặng Tâm, Lê Quang Nhân, Phạm Công Khánh

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật nội soi qua lòng lỗ tự nhiên (NOTES) hoàn toàn chưa thể thực hiện được những phẫu thuật bụng nếu không có sự phối hợp ngả bụng tối thiểu. Hiện nay, phẫu thuật cắt túi mật nội soi ngả âm đạo phối hợp ngả bụng tối thiểu được xem như an toàn nhất trong các phẫu thuật nội soi qua lòng lỗ tự nhiên. 
Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật cắt túi mật nội soi qua ngả âm đạo phối hợp ngả bụng tối thiểu với những cải tiến kỹ thuật.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp tiền cứu, không nhóm chứng và so sánh tất cả những trường hợp sỏi túi mật được phẫu thuật cắt túi mật nội soi qua ngả âm đạo phối hợp ngả bụng tối thiểu tại bệnh viện đại học Y dược TP.HCM. 
Kết quả: Từ 01/02/2009 đến 20/10/2009, 15 bệnh nhân được phẫu thuật cắt túi mật nội soi qua ngả âm đạo phối hợp ngả bụng tối thiểu tại bệnh viện đại học Y dược TP.HCM. Tỉ lệ thành công 86,7%. Thời gian mổ trung bình 99 phút. Máu mất không đáng kể. Đau sau mổ ở vùng bụng và âm đạo không đáng kể. 3 trường hợp thủng trực tràng trong quá trình đặt trocar ngả âm đạo. Thời gian nằm viện trung bình 1,7 ngày. 
Kết luận: Qua 15 trường hợp, chúng tôi nhận thấy phẫu thuật cắt túi mật nội soi qua ngả âm đạo phối hợp ngả bụng tối thiểu an toàn và hiệu quả trong điều trị sỏi túi mật. Phương pháp này đã cung cấp thêm một sự lựa chọn cho bệnh nhân ngoài phương pháp phẫu thuật nội soi ngả bụng truyền thống.

ABSTRACT :

Background: Natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) makes it possible to perform intraperitoneal surgical procedures with a minimal number of access points in the abdominal wall. Transvaginal hybrid cholecystectomy for gallstone is regarded the safest procedure in clinical practice.
Objects: Evaluate feasibility and effectiveness with some technical modifies of NOTES transvaginal cholecystectomy combine with minilaparoscopy.
Methods: This is a prospective study. We collected database from all NOTES transvaginal cholecystectomies combine with minilaparoscopy at University Medical Center from 01/02/2009 to 20/10/2009.
Results: There are 15 cases that are performed NOTES transvaginal cholecystectomies combine with minilaparoscopy at University Medical Center from 01/02/2009 to 20/10/2009. The sussessful rate is 86.7%. The surgical procedure lasted an average of 99 minutes. Blood loss was minimum Postoperative abdominal and vaginal pain were insignificant. Three cases with rectal perforation happened during colpotomy. Mean length of stay was 1.7 days.
Conclusion: NOTES transvaginal cholecystectomy combine with minilaparoscopy is feasibility and effectiveness. This method supports for the patients another choice beside the conventional laparoscopic cholecystectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF