Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
YẾU TỐ DỊCH TỄ HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA BƯỚU TẾ BÀO MẦM BUỒNG TRỨNG

Nguyễn Manh Quốc, Nguyễn Chấn Hùng, Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Bướu tế bào mầm buồng trứng là một bệnh lý hiếm gặp. Trong 5 năm (1994 - 1998), bệnh viện Ung Bướu đã chẩn đoán và điều trị 168 ca bướu tế bào mầm buồng trứng. Bướu tế bào mầm ác buồng trứng chiếm tỉ lệ 15,5% trong các ung thư buồng trứng, 57,6% trong các ung thư buồng trứng ở trẻ em £ 14 tuổi. Nhóm tuổi thường gặp nhất là 15 - 24 tuổi (chiếm 30,4%). Tỉ lệ sống sau 5 năm của loạt nghiên cứu này (57,1%), thấp hơn so với nhiều công trình nghiên cứu khác đã phản ánh phần nào mặt hạn chế trong việc chẩn đoán phát hiện sớm và điều trị loại bệnh lý hiếm gặp này ở nước ta hiện nay.

ABSTRACT :

Germ cell tumors of the ovary are rarely seen. For the 5-year period 1994-1998, a total of 168 cases were registered in HCMC Cancer Hospital. Malignant germ cell tumors of the ovary account for 15.5% of all malignant ovarian tumors and 57.6% of that in children under 15 years of age. The most common age group was between age 15 and 24 (30.4%). In this study, 5-year relative survival of malignant germ cell tumors of the ovary was relatively low (57.1%) in comparison with other study groups. This might be reflected the lacking in early detection, diagnosis and treatment of this rare ovarian neoplasm in our country.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF