Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
THỦNG RUỘT DO LAO ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM SAU MỔ

Nguyễn Văn Hải

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả sớm sau mổ thủng ruột do lao.
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu tất cả những bệnh nhân (b.n) thủng ruột do lao điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia định từ 1999 đến 2004. Chẩn đoán xác định thủng ruột do lao dựa vào các dấu hiệu khi mổ và kết quả giải phẫu bệnh.
Kết quả: Có 15 b.n gồm 14 nam và 1 nữ, tuổi trung bình 39 (20-82t).Biểu hiện lâm sàng đáng lưu ý là: đau bụng (liên tục dữ dội ở 5 b.n, âm ỉ tăng dần ở 10 b.n), chỉ 5 b.n có sốt >38oC, 11 b.n trong tình trạng suy kiệt, 15 b.n có ấn đau đề kháng bụng, 4 b.n sốc trước mổ. 60% b.n có lao phổi và 60% b.n có hơi tự do trong ổ bụng trên phim X quang. 6 b.n có giảm bạch cầu/máu. 5 b.n nhiễm HIV. Khi mổ, 86,7% trường hợp thủng ruột xảy ra ở hồi tràng và góc hồi manh tràng. Biến chứng và tử vong sau mổ lần lượt là 60% và 46,7%.
Kết luận: Thủng ruột do lao là biến chứng nặng với tử vong và biến chứng cao. Vì vậy, cần quan tâm khi chẩn đoán nguyên nhân của viêm phúc mạc, nhất là ở những b.n có lao phổi tiến triển và b.n nhiễm HIV.

ABSTRACT :

Objectives: To describe some clinical features and to evaluate early postoperative results of perforated tuberculous enteritis.
Methods: Charts of all patients treated for perforated tuberculous enteritis at NDGD hospital between 1999 and 2004 were retrospectively reviewed. Definife diagnosis of perforated tuberculous enteritis was based on surgical and histopathological findings.
Results: There were 15 patients including 14 men and 1 woman with mean age of 39 years (range 20 to 82 years). Noticeable clinical manifestations were: abdominal pain (steadily severe in 5 and insidious with exacerbation in 10 patients), fever above 38oC in 5, cachexia in 11, abdominal tenderness and muscular guarding in 15, preoperative shock in 4 patients. 60% of patients had chest X-ray consistent with tuberculosis and pneumoperitoneum was showed on plain abdominal films in the same percentage. 6 patients had leukopenia and HIV was positive in 5 patients. In operation, perforations were found in ileum and ileocecal region in 86.7% of cases. Postoperative morbidity and mortality rates were 60% and 46.7% respectively.
Conclusions: Perforated tuberculous enteritis is a grave complication with high morbidity and mortality. So, it should be considered in differentiate diagnosis of causes of peritonitis, especially in patients who had advanced pulmonary tuberculosis and in HIV-infected patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF