Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT TRONG 3 THÁNG GIỮA THAI KỲ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thị Thu Nguyệt, Bành Thanh Lan, Trần Thị Lợi, Phạm Quí Trọng

TÓM TẮT :

Thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt (TMTS) là vấn đề sức khỏe quan trọng ở những nước đang phát triển cũng như những nước công nghiệp phát triển. Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng nguy cơ cao trong dân số. 
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt bằng những xét nghiệm thường qui và định lượng ferritin huyết thanh; và tìm các yếu tố liên quan với thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 302 thai phụ ở tam cá nguyệt thứ II đến khám thai tại bệnh viện Đại học Y Dược. Những thai phụ này sẽ được xét nghiệm định lượng nồng độ hemoglobin (Hb), ferritin huyết thanh và các gía trị huyết học khác. Những thông tin về dịch tễ học, trình độ học vấn, mức độ ăn uống trong thai kỳ...sẽ được thực hiện qua bảng câu hỏi mẫu. 
Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu trong thai kỳ (Hb < 11 g/dl) là 20,19%, nhưng không có trường hợp nào thiếu máu nặng (Hb < 7 g/dl), tỷ lệ TMTS (Hb < 11 g/dl và ferritin < 12 ng/ml) là 17,21%. Những yếu tố liên quan với tình trạng TMTS là: việc sử dụng sắt dự phòng trong thai kỳ, việc uống sữa có bổ sung sắt trong thai kỳ, số con hiện có và số lần bỏ thai 
Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu, TMTS trong thai kỳ lần lượt là 20,19% và 17,21%. Tỷ lệ này tương ứng với các nước đang phát triển khác (25-35%) và còn cách xa với các nước công nghiệp phát triển (5-8%)

ABSTRACT :

Background: Anemia, Iron - deficiency anemia (IDA) is a public health problem in the developing and even industrialized countries. Pregnant women and the children under 5 years of age are among the high - risk population. Our main in this study were to obtain the prevalence of anemia, IDA and its association with mesures of IDA among a group of pregnant women by routine methods and by serum ferritin and rick factors associated 
Subjects: A cross - sectional survey the estimates are based on 302 reportedly healthy pregnant women in their second trimester, at hospital of University of Science Medical and Pharmaceutical. A series of determinations were conducted to determine heamoglobin concentration (Hb); serum ferritin and other indexes. Then a questionaire for epidemiological data, type of diet, level of education, laboratory data, ect. was filled. 
Result: The prevalence of anemia (Hb < 110g/dl) was 20.19%, but severe anemia (Hb < 70g/dl) was absent; the prevalence of IDA (Hb < 110 g/dl and serum ferritin < 12 ng/ml) was 17.21%. Iron prophy laxis in pregnancy - general, milk fortified with iron, number of children, number of abortion were associated with IDA during pregnancy. 
Conclusion: The prevalence of anemia in pregnant women was 20.19%, of IDA was 17.21%, which is the same as the prevalence found in other developing countries (25-35%). This show that we are still far behind the health status in the industrialized countries (5-8%)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF