Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
LYMPHÔM NGUYÊN PHÁT ĐƯỜNG TIÊU HÓA: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Phạm Hùng Cường, Phạm Xuân Dũng, Lê Tấn Đạt

TÓM TẮT :

Sau khi khảo sát 18 trường hợp lymphôm nguyên phát đường tiêu hóa điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TpHCM trong 2 năm 1999-2000, chúng tôi ghi nhận: Về chẩn đoán: Các triệu chứng lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thường không thể phân biệt được lymphôm hoặc carcinôm của đường tiêu hóa, thường phải cần đến phẫu thuật mổ bụng sinh thiết để chẩn đoán xác định. Vị trí thường gặp theo thứ tự là: ruột non, đại tràng và dạ dày. Kết quả giải phẫu bệnh hầu hết các trường hợp đều thuộc loại có độ ác tính trung bình và cao. Tiêu chuẩn chẩn đoán limphôm nguyên phát đường tiêu hóa: + Có bướu ở đường tiêu hóa với giải phẫu bệnh xác định là limphôm. + Không có sự hiện diện limphôm ở các vị trí khác như: hạch ngoại biên, hạch trung thất, gan lách, tủy xương và máu ngoại vi. Tuy nhiên khi hạch lớn hơn bướu hoặc hạch liên tục với bướu thành một khối thì việc phân định rạch ròi giữa limphôm nguyên phát và limphôm thứ phát thật không thể thực hiện được. Về điều trị: Phẫu thuật đươc dùng để chẩn đoán xác định (83% trường hợp), và để điều trị nếu còn có thể cắt bướu được (72% trường hợp). Hóa trị được chỉ định trong 100% trường hợp, với phác đồ chọn là CHOP.

ABSTRACT :

Having retrospectively studied 18 cases of primary gastrointestinal lymphoma treated at HCMC Cancer Center from 1999 to 2000, the author noted: In diagnosis: To have a positive diagnosis, a laparotomy must be performed in most of cases. Symptoms, signs and imaging techniques are often unable to distinguish lymphoma from carcinoma of the gastrointestinal tract.The small bowel is the most frequent site, followed by the colon and stomach, respectively. Most of cases are intermediate- and high-grade non-Hodgkin's lymphoma. The criteria for diagnosis of primary gastrointestinal lymphoma are: + A tumor mass in the gastrointestinal tract is confirmed histologically as lymphoma. + There is no evidence of lymphoma in other sites, such as: peripheral or mediastinal lymph nodes, liver or spleen, bone marrow or peripheral blood smear. Nevertheless, in case of the mesenteric lymph nodes much greater in dimension than the gastrointestinal tumor or the nodes and the tumor uniting with together into a mass, the distinction between primary or secondary lymphoma is not clear. In treatment: Surgery is performed to diagnose (83% of cases) and to cure in case of the resectable gastrointestinal tumors (72% of cases). Chemotherapy is indicated in all cases with the combination of choice is CHOP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF