Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
SIÊU ÂM VÚ KẾT HỢP NHŨ ẢNH SO VỚI NHŨ ẢNH ĐƠN THUẦN TRONG TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ CÓ NHU MÔ VÚ DÀY: MỘT NGHIÊN CỨU THEO DÕI 6 THÁNG

Nguyễn Trần Bảo Chi(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2), Huỳnh Ngọc Min(1)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề Nhũ ảnh kĩ thuật số không loại bỏ được những giới hạn cơ bản là ung thư vú không vôi hóa thường bị che mờ bởi nhu mô vú dày xung quanh hoặc nằm trên. Siêu âm có khả năng thấy được ung thư vú kích thước nhỏ không kèm hạch nách mà không thấy được trên nhũ ảnh, và cho hình ảnh cải thiện với nhu mô vú dày. Tìm hiểu vai trò của siêu âm trợ giúp trong tầm soát ung thư vú để đưa ra một phác đồ phù hợp hơn trên những phụ nữ có nhu mô vú dày là cần thiết.Mục tiêu So sánh khả năng chẩn đoán và giá trị chẩn đoán của siêu âm kết hợp nhũ ảnh với nhũ ảnh đơn thuần trong tầm soát ung thư vú ở phụ nữ nhu mô vú dày.Phương pháp Một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu với 1.283 phụ nữ mô vú dày đi khám tầm soát ung thư vú tại bệnh viện Hùng Vương. Đối tượng được chụp nhũ ảnh và siêu âm vú; kết quả được đọc riêng biệt, phân loại BI-RADS cuối cùng dựa trên kết quả phân độ cao nhất của nhũ ảnh và siêu âm. Những đối tượng có kết quả BI-RADS 1, 2, 3 hay được sinh thiết có kết quả không ung thư và không có tăng sản không điển hình được theo dõi trong 6 tháng; và kết luận tiêu chuẩn vàng là không ung thư nếu kết quả hình ảnh không đổi. Tiêu chuẩn vàng ung thư được xác định nếu kết quả sinh thiết là ung thư hoặc tăng sản không điển hình.Kết quả Có 19 ca được chẩn đoán ung thư, trong đó 9 ca nghi ngờ trên nhũ ảnh đơn thuần, 15 ca trên siêu âm đơn thuần, và 19 ca khi kết hợp nhũ ảnh và siêu âm. Khả năng chẩn đoán của nhũ ảnh là 7,6/1.000, của siêu âm là 13,4/1.000, và 16/1.000 khi kết hợp nhũ ảnh và siêu âm. Khả năng chẩn đoán, độ nhạy, và độ đặc hiệu của nhũ ảnh kết hợp với siêu âm cao hơn nhũ ảnh đơn thuần có ý nghĩa thống kê. Ở những trường hợp có kết quả hình ảnh học nghi ngờ, giá trị tiên đoán dương của khuyến cáo sinh thiết là 32,76%.Kết luận Ở những phụ nữ Việt Nam có nhu mô vú dày, khi tầm soát ung thư vú, đầu tiên nên sử dụng siêu âm, kế đó là nhũ ảnh, và tốt nhất là kết hợp siêu âm với nhũ ảnh.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: Dig ital mammography does not eliminate the fundamental limitation that noncalcified breast cancers are obscured by surrounding or overlying dense parenchyma. Ultrasound has the potential to depict small node negative breast cancer invisible on mammography, and hence a better performance over dense breast tissue. Validating the role of supplemental screening ultrasound to get a more suitable screening strategy for women with dense breast tissue is needed.Objectives: To compare the diagnostic yield and performance of screening with ultrasound plus mammography vs. mammography alone in women with dense breast tissue.Methods: A prospective cohort was carried out among 1,283 women with dense breast tissue screened for breast cancers at Hung Vuong Hospital. Participants underwent mammography and ultrasound screening examinations; the results were read independently and then combined to get the final conclusion - the highest BI-RADS classification of mammography and ultrasound. The participants with classified imaging BI-RADS 1, 2, 3 or pathology results without cancer and atypical hyperplasia were followed up to 6 months and defined as a reference standard of "no cancer" if the imaging characteristics did not change. Reference standard defines "cancer" if pathological examinations result in cancer or atypical hyperplasia.Results: Nineteen participants were diagnosed cancer: 9 suspicious on mammography alone, 15 on ultrasound alone, and 19 on mammography plus ultrasound. The diagnostic yield of mammography was 7.6 per 1,000, and 13.4/1,000 of ultrasound alone, and 16/1,000 when combined ultrasound and mammography. Diagnostic yield, sensitivity, and specificity of ultrasound plus mammography were significantly higher than that of mammography alone. The positive predictive value of biopsy recommendation after full diagnostic suspicious imaging was 32.76%.Conclusions: Screening breast cancer for dense breast Vietnamese women should start with breast ultrasound followed by mammography, and a parallel combination of both is ultimate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF