Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
TỶ LỆ NHIỄM HPV TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ

Võ Văn Kha(1), Huỳnh Quyết Thắng(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Nguyên nhân chính gây nên ung thư cổ tử cung là do Human Papillomavirus (HPV), các công trình nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm HPV trên bệnh nhân ung thư cổ tử cung hơn 95%. Ở Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu về tỉ lệ nhiễm HPV ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ và các týp nhiễm HPV ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung ở BV Ung bướu Cần ThơĐối tượng và phương pháp nghiên cứu: Những bệnh nhân ung thư cổ tử cung tại BV Ung bướu TP. Cần Thơ có kết quả giải phẫu bệnh là carcinôm, chưa được điều trị và đồng ý tham gia nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được ghi nhận vào phiếu thu thập. Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 13.0.Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HPV là 92,9%, có 9 týp HPV nhiễm, các týp đều là nhóm nguy cơ cao. Trong đó týp 16, 18, 58 là gặp nhiều nhất. Tỷ lệ nhiễm nhiều hơn 1 tpye là 6,8% . Ta thấy rằng týp HPV 58 là gặp cao hơn ở các nơi trên thế giới.Kết luận : Cùng với týp 16, 18, týp 58 là týp cần xem xét đưa vào chương trình vaccin tiêm chủng cho phụ nữ Cần tho cũng như ở Việt Nam.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Human papilloma virus is a main cause of cervical cancer. Prevalence of HPV infection in cervical cancer were detected more than 95 % in many previous studies in the world. We have not any studies related to prevalence of HPV infection patients with cervical cancer in Vietnam. This study aimed to determine the prevalence of HPV infection as well as the distribution of HPV specific types among cervical cancer patients at Can tho oncology hospital. Patients and Methods: The cervical carcinoma patients who have been diagnosed at Can Tho oncology hospital and agree to enroll to this studyResults: HPV -DNA were detected in 78 of 84 patients with cervical cancer (92.9%), 9 types HPV infection, all high risk types. The most common HPV type were 16, 18, 58. Prevalence of multiple of HPV infection is 6.8%. Prevalence of HPV 58 is higher in Can Tho compared to that of other countries. Conclusion: In addition to HPV type 16, 18, type 58 should be considered as vaccination at Can tho as well as Vietnam women.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF