Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
XÁC ĐỊNH CÁC HÌNH ẢNH NIÊM MẠC MỎM MÓC VIÊM MẠN CÓ PÔLÍP

Phan Chiến Thắng, Lê Viết Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định hình ảnh mô học của mỏm móc sau phẫu thuật. 
Đối tượng và phương pháp: 39 bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm xoang mạn và được điều trị phẫu thuật. 
Kết quả: Các trường hợp viêm mạn có pôlíp là 17/39 ca (43,6%), với các biểu hiện pôlíp điển hình, các nang tuyến rất lớn trong lớp đệm và pôlíp vi thể. 
Kết luận: Những hình ảnh này giúp hiểu rõ hơn về sự tương quan giữa các thể viêm xoang và tổn thương mô học niêm mạc vùng mỏm móc.

ABSTRACT :

Objective: determine histological features of postoperated uncinate processes. Material and method: 39 patients with chronic sinusitis and surgical treatment. 
Results: There are 17/39 (43,6%) chronic inflamation with typical polyps, very large retention cysts in laminar propria, and microscopic polyps. 
Conclusion: These pictures help to find out the relationship between various types of sinusitis and histologic features of uncinate processes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF