Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
XỬ TRÍ CẤP CỨU VỠ PHẾ QUẢN DO CHẤN THƯƠNG NGỰC

Bệnh viện Chợ RẫyTóm Tắt tiếng Việt Từ 1 - 2002 đến 11 - 2003 tại Khoa Ngoại Lồng ngực và Tim - Mạch BV. Chợ Rẫy đã mổ 12 trường hợp vỡ phế quản do chấn thương ngực. Nguyên nhân chấn thương là do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Nam : 10 trường h

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF