Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TẮC ỐNG DẪN TRỨNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH THỨ PHÁT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm

TÓM TẮT :

Mục tiêu: khảo sát tỷ lệ vô sinh thứ phát do tắc ống dẫn trứng (TODT). 
Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 400 phụ nữ đến khám vì vô sinh thứ phát tai bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TpHCM) từ 01/2006 đến 01/2007. 
Kết quả: Tỷ lệ vô sinh do TODT chiếm 50%. Phụ nữ có tiền căn nạo hút thai có nguy cơ bị TODT 2,14 lần phụ nữ chưa nạo (OR=2,14, KTC 95% 1,37-3,33, p=0,001). Tiền căn đặt vòng có ảnh hưởng khoảng 2,29 lần (OR=2,29, KTC 95% 1,10-4,78, p=0,026). Không thấy mối liên quan giữa nơi ở, học vấn về mức sống, tiền căn mổ lấy thai, nơi mổ, số lần nạo thai, cũng như tuổi thai khi nạo và nơi nạo với vô sinh thứ phát do TODT. 
Kết luận: Tỷ lệ vô sinh thứ phát do TODT chiếm 50%. Nạo hút thai có liên quan vô sinh thứ phát do TODT.

ABSTRACT :

Study objective- The aim was to determine the incidence of secondary tubal infertility. 
Design- This was a cross sectional study which survey at 400 case were women with secondary infertility. in the Tu Du Maternity Hospital in Hochiminh city from January 2006 to January 2007. 
Main results- The incidence of secondary tubal infertility is 50%. A history of induced abortion was found to be a strong risk factor for secodary ihfertility (adjusted OR= 2.14 (KTC 95%1.37-3.33, p=0.001) in comparison with others). A history of the devices uterines was found may be a risk factor for secodary tubal infertility (adjusted OR OR=2.29, KTC 95% 1.10-4.78, p=0.026) in comparison with others). Habit, education, socio-economic, history of cesarean, age of foetus at abortion and the person who realized the operation didn't influence on the rate of secondary tubal infertility.
Conclusion- The incidence of secondary tubal infertility is 50%. A history of induced abortion was found to be a strong risk factor for secodary ihfertility.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF