Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
PHẪU THUẬT NẠO SÀNG QUA NỘI SOI

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

TÓM TẮT :

Qua nghiên cứu 407 trường hợp viêm mũi xoang có polype điều trị tại Trung tâm Tai - Mũi - Họng (TT.TMH) thời gian từ 01/1998 - 01/2001, trong độ tuổi chủ yếu từ 16 - 60, chúng tôi nhận thấy việc ứng dụng phẫu thuật nội soi để nạo sàng tỏ ra rất hiệu quả : 97% hết nghẹt mũi sau mổ, 0% biến chứng vào ổ mắt và nội sọ, đặc biệt có 27% các trường hợp tái phát polype nhỏ ở xoang sàng trước không cần xử lý, chỉ đơn thuần dùng corticoides xịt. Để đạt được kết quả này, chúng tôi luôn luôn chuẩn bị bệnh nhân trước mổ bằng kháng sinh, kháng viêm (93,7%), lên kế hoạch tái khám định kỳ hàng tháng, hàng năm. Các yếu tố khác như: suyễn (13%), tiền sử dị ứng (24%), hút thuốc lá (15%) cũng được nghiên cứu để góp phần làm tăng thêm hiệu quả của phẫu thuật và hạn chế sự tái phát của polype.

ABSTRACT :

With 407 cases of Rhinonasal polypsis in ENT Center, from January 1998 to January 2001, in the age of 16 to 60 years, we apply the ethmoidectomy via endoscopic technique and receive high efficacy result: 97% decrease nasal obstruction post op, 0% of orbital and intracranial complications, and specially: 27% has appeared the minimal recurrent polyps on the anterior ethmoid which did not remove, just only use the steroid spray. To reach this result, we usually prepared the pre - op period with antibiotic, anti inflammatory (93.7%) and planned regularly patient's examination each month per year. Others factors such as asthma (13%), allergic zhinitis (24%), tobacco (15%) were well studied to improve the result of the endoscopic ethmoidectomy and to limit the recurrent polyps.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF