Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỐI THIỂU ĐẶT ỐNG THÔNG TENCKHOFF TRONG ĐIỀU TRỊ THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC LƯU ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Ngọc Sinh(1), Dương Quang Vũ(2), Trần Trọng Trí(2), Hoàng Khắc Chuẩn(2), Nguyễn Trọng Hiền(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu đặt ống thông Tenckhoff qua phẩu thuật nội soi tối thiểu (PTNSTT).
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: chúng tôi nghiên cứu hồi cứu mô tả những nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định thẩm phân phúc mạc (TPPM) liên tục từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2009. Tất cả các trường hợp được áp dụng kỹ thuật PTNSTT đặt thông Tenchkoff tại khoa ngoại Tiết Niệu bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận về các biến chứng sớm của phẫu thuật: chảy máu sau mổ, dò dịch thẩm phân, di lệch, tắc ống thông, xử trí các biến chứng sau mổ.
Kết quả: Trong thời gian từ từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2009, Khoa Tiết Niệu bệnh viện Chợ Rẫy đã PTNSTT đặt ống thông Tenckhoff cho 22 trường hợp. Tuổi trung bình 43,17 ± 14, lớn nhất: 84 tuổi, nhỏ nhất: 16 tuổi. Giới: nam 12/22 (54,55%), nữ: 10/22 (45,45%). Chảy máu sau mổ 0%, viêm phúc mạc 0%, tắc ống thông 1/22 (4,5%), dò rỉ dịch 1/22 (4,5%), di lệch thông 1/22 (4,5%).
Kết luận: PTNSTT đặt catheter Tenckhoff để TPPM là một phẫu thuật đơn giản có thể tiến hành mổ với tê tại chỗ với phẫu thuật viên được huấn luyện tốt.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the results of minilaparoscopic insertion of Tenckhoff catheter at Cho Ray Hospital.
Materials and methods: We studied patients with end stage renal disease, were indicated chronic ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) from Sep 2009 to Nov 2009. The Tenckhoff catheter was inserted under local anesthesia in the operating theatre.
Results: 22 patients underwent the operation, mean age was: 43.17 ± 14; male 12/22 (54.55%), female: 10/12 (45.45%). 
Complications: No neither Bleeding Peritonitis, catheter obstruction 1/22 (4.5%), leakage of dialysate was 1/22 (4.5%), immigration 1/22 (4.5%).
Conclusion: Minilaparoscopic was insertion of Tenchkoff catheter technique is feasible, lessinvasive. The operation is only under local anesthesthesia performed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF