Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG TRONG 24 GIỜ ĐẦU LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN VIỆN TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 3/2003 - 2/2004

Hoàng Trọng Kim, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Phú Lộc

TÓM TẮT :

Chúng tôi tiến hành công trình nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp tử vong trong 24 giờ đầu ở những bệnh nhân được chuyển từ các cơ sở y tế đến khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1. Với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 34 trường hợp tử vong trong 24 giờ đầu trong khoảng thời gian từ 3/2003 - 2/2004, chúng tôi ghi nhận được kết quả sau: chiếm 37,4% trong số tử vong ở trẻ được chuyển viện, 58,8% tử vong ngay tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1. Lứa tuổi sơ sinh có tỉ lệ tử vong cao nhất (47,1%). Phần lớn bệnh nhân được chuyển đến từ các khoa nhi và cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh (70,6%), trong tình trạng không ổn định (88,2%) bằng xe cứu thương (88,2%) vì vượt quá khả năng chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến trước (76,5%), 79,4% được xử trí ban đầu trước khi chuyển viện. 97,1% trường hợp có nhân viên y tế hộ tống, nhưng chỉ có 47,1% trường hợp được theo dõi. Có 64,7% trường hợp xảy ra biến cố trong quá trình chuyển viện, chỉ có 11,8% được xử trí khi có biến cố xảy ra. Khi nhập viện tại khoa cấp cứu Nhi Đồng 1, 91,2% trường hợp không ổn định phải cấp cứu khẩn cấp. Các bệnh lý thường gây tử vong trong 24 giờ đầu là các bệnh lý thần kinh 23,5%, bệnh lý sơ sinh 23,5%, dị tật bẩm sinh 23,5%, bệnh lý hô hấp 11,8%, bệnh lý tiêu hoá 8,8%, các bệnh lý khác 8,8%. Trong số đó viêm não gặp nhiều nhất (17,6%), và viêm phổi (11,8%).
Kết luận: Tử vong 24 giờ đầu ở bệnh nhân được chuyển viện thường là trẻ sơ sinh, được chuyển viện trong tình trạng không ổn định và ít được theo dõi sát trong lúc chuyển việnvì vậy bệnh nhi gặp biến cố trong quá trình chuyển viện, nhập viện trong tình trạng phải cấp cứu khẩn cấp chiếm tỉ lệ cao. Thực hiện chuyển viện an toàn sẽ góp phần hạn chế tử vong 24 giờ đầu.

ABSTRACT :

A cross-sectional, descriptive study aimed at determining the epidemiological characteristics of ill children transferred from different health care facilities to the emergency department of the Children Hospital No1 who died within the first 24 hours after admission was carried out from March 2003 to February 2004 on 34 subjects gives the following results: mortality within first 24 hour of transferred patient was 37.4% among deaths of transferred patients, 58.5% died at the emergency department of the Children Hospital No1. The percentage neonatals were high among death occuring within 24 hours of admission (47.1%). The majority of referred patients to the emergency department of the children hospital No1 was from the pediatric and emergency department of the province general hospital (70.6%) was transferred in severe, unstable condition (88.2%) by ambulances (88.2%) for the shortage of specialist and medical equipment (76.5%). 79.4% had first aid before transfer, 83.9% was escorted by nurse. Only 47.1% was monitored in during transport. During of transport adverse events were occurred in 11.8% (cyanosis, shock, comma, seizure, cardiac arrest, apnea, death on arrival, plugged or dislodged endotracheal tubes, loss of intravenous access). When they reached the emergency department of the Children Hospital No1, 91.6% referred patients was in unstable condition and needed urgent emergency treatment, the common diseases in transferred chill patients were neurological diseases 23.5%, congenital diseases 23.5%, perinatal diseases (23.5%), respiratory diseases 11.8%, digestive diseases (8.8%), and other diseases (8.8%). The specific causes of deaths were encephalitis (17.6%) and pneumonia (11.8%)
Conclusion: transferred ill children died within first 24 hours of admission was usually neonatal, transferred in severe, unstable condition, had adverse events during of transport and needed urgent emergency treatment at destination. The specific causes of deaths were encephalitis and pneumonia. Safety transferred will contribute to decrease mortality of ill children within first 24 hours admission.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF