Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
ĐIỀU TRỊ SÓN TIỂU Ở PHỤ NỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP T.O.T: KINH NGHIỆM BAN ĐẦU QUA

Lê Sĩ Trung

TÓM TẮT :

Mục đích: đánh giá kết quả của phương pháp phẫu thuật đặt dải băng I STOP(r) bằng đường qua hai lỗ bịt (T.O.T:Trans bturator Tape) trong điều trị són tiểu gắng sức (STGS) ở phụ nữ. 
Bệnh nhân và phương pháp: 15 nữ bệnh nhân có STGS mức độ nặng hoặc đã điều trị nội khoa không kết quả được phẫu thuật tại khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp Hà nội từ tháng 10/2002 đến 05/2006. Tuổi trung bình: 55 (45-75). 53,3% (8/15) được mổ són tiểu đơn thuần. 46,7% (7/15) có phối hợp với các phẫu thuật khác (tạo hình lỗ đái: 6; sa trực tràng: 1). 53,3% (8/15) là STGS đơn thuần và 46,7% (7/15) có biểu hiện són tiểu hỗn hợp. 11/15 trường hợp đầu tiên được theo dõi từ 1 - 3 năm. Đánh giá kết quả bằng khám lâm sàng trong 3 tháng đầu sau mổ. Mức độ hài lòng của bệnh nhân được đánh giá sau 1-2 năm. 
Kết quả : Thời gian mổ trung bình 20 phút (15-35). Thời gian nằm viện trung bình 23,6 giờ (12-36). Không có biến chứng trong mổ. Không có biến chứng bất thường sau mổ ngoại trừ một trường hợp chậm liền vết mổ. Theo dõi kết quả lâu dài cho kết quả đáng khích lệ: tốt 93,3% (14/15); cải thiện 6,7% (1/15). QdV = 1. Không có phẫu thuật thất bại. 
Kết luận: T.O.T là phẫu thuật đơn giản, ít xâm hại, kết quả cao, biến chứng thấp, thời gian điều trị ngắn, có thể áp dụng phổ cập trong điều trị ngoại khoa STGS ở phụ nữ

ABSTRACT :

Aim: To evaluate the result of T.O.T by the I STOP bandelete for the treatment of S.U.I. 
Objectives and methods: 15 patients with severe S.U.I have been operated during Oct 2002 and May 2002 in Hanoi French Hospital. 
Results: The average age was 55 (45-75). 53.3% (8/15) was pure SUI and 46.7% was mixed incontinence. The first 11 patients have been follow-up during at least 12 months. Clinical examination in the first three months and satisfaction rate expressed after 1-2 years. Operation time 20' (15-35) Hospitalization for 23.6h (12-36). No intra and post operative complication except for one case suffered from vaginal erosion. Good result : 93.3 %. Improved result: 6.7% (1/15) and there were no failed operation. 
Conclusion: The T.O.T is minimally invasive, safe effective ambulatory procedure for surgical treatment of S.U.I. A multi-center study with bigger population and long-term follow-up is necessary. 
Keyword: Stress urinary incontinence; Trans-Obturator- Tape; Tension free- Vaginal-Tape; Morbidity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF