Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
TẦN SUẤT NGUY CƠ MẮC TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOSE

Trần Ngọc Thanh(1), Nguyễn Thị Lệ(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tăng nhanh nhất trên thế giới. Theo báo cáo của Trung tâm dinh dưỡng TPHCM cho biết, có từ 40 - 50% có biến chứng ở thời điểm chẩn đoán. Trong đó, số người dưới 30 tuổi mắc bệnh ngày càng gia tăng, thậm chí có những trẻ dưới 10 tuổi cũng mắc bệnh và như vậy là tỉ lệ mắc tiền ĐTĐ còn cao hơn nữa.. Do đó, việc tầm soát tiền ĐTĐ mang lại một ích lợi quan trọng trong bối cảnh chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống là một trong ba cách giúp chẩn đoán ĐTĐ và là cách để phát hiện tiền ĐTĐ. Tuy nhiên, thời gian 2 giờ cần cho việc thực hiện nghiệm pháp là khá lâu và là một trong những rào cản đối với việc ứng dụng nghiệm pháp này trong thực tế nên cần thiết phải đánh giá khả năng cải tiến.Mục tiêu: Xác định tần suất rối loạn dung nạp glucose và khả năng rút ngắn thời gian thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose.Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang trên 98 học viên đến thực tập tại Bộ môn sinh lý học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.Kết quả: Tần suất rối loạn dung nạp glucose (tiền đái tháo đường) là 26,5%. Tần suất rối loạn dung nạp glucose có liên quan với tiền căn gia đình mắc tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường. (RR= 2,69), với việc chơi thể thao (RR= 3,23); Ghi nhận tần suất này có gia tăng theo tuổi. Có khả năng rút ngắn thời gian thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose dành cho các đối tượng có kết quả bình thường tại thời điểm 90 phút và tỉ lệ trường hợp có thể được rút ngắn là 49%.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: Vietnam is one of the most increasing prevalence of diabetes mellitus countries. According to HCMC Center for Nutrition, approximately 40-50% diabetes patients have had complications at diagnosis. The number of under 30 year old patients is increasing with pre-diabetes. Therefore, screening and defining the prevalence of pre-diabetes are very important while there are few studies about it in Vietnam. Oral glucose tolerance test (OGTT)is one of the ways to diagnose diabetes diseases and pre-diabetes. 2-hour test time is too long for using this test in community and needs to be improved.Objective: To define the prevalence of pre-diabetes by using OGTT and to evaluate the probability of shortening test time.Method: Cross-sectional study on 98 students practicing at Department of Physiology in the University of Medicine and Pharmacy at HCMC.Results: The prevalence of impaired glucose tolerance (pre-diabetes) by using OGTT was 26.5%. There were correlations between this prevalence and family history of pre-diabetes, diabetes (RR=2.69) and state of playing sport (3.23). We also noted that the higher age was, the higher this prevalence was. This study showed that there was a probability of shortening test time and this might be used for people having normal result at 90th minute of test. The prevalence of people who can be stopped at 90th minute of test was 49%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF