Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
NỘI SOI ĐƯỜNG MẬT QUA DA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐƯỜNG MẬT

Đặng Tâm

TÓM TẮT :

Nội soi đường mật qua da đã được thực hiện trên 270 bệnh nhân bệnh đường mật tại Trung Tâm Cấp Cứu Trưng Vương TP Hồ Chí Minh. 187 trường hợp nội soi qua đường dẫn lưu Kehr và 83 trường hợp nội soi xuyên gan qua da. Các chỉ định bao gồm: 262 trường hợp sỏi mật, 3 trường hợp hẹp ống gan chung sau mổ cắt túi mật, 5 trường hợp tắc mật nghi ngờ ác tính. Kỹ thuật can thiệp đã được thực hiện gồm có: tán sỏi thủy điện lực, kéo sỏi và gắp giun, nong đường mật hẹp, đặt stent da-mật, sinh thiết đường mật. Kết luận: Nội soi đường mật qua da là phương pháp nội soi an toàn và hiệu quả có thể cung cấp những chẩn đoán đặc hiệu và những kỹ thuật can thiệp trực tiếp đối với nhiều bệnh lý đường mật.

ABSTRACT :

Percutaneous cholangioscopy was performed on 270 patients with biliary diseases at Trưng Vương Emergency Center in HCM city. The endoscope was inserted into the bile ducts through either a T-tube tract (187 cases) or a percutaneous transhepatic tract (83 cases). Indications included cholelithiasis in 262 patients, common hepatic duct stricture after cholecystectomy in 3, and suspected malignant biliary obstruction in 5. Interventional maneuvers included electrohydraulic lithotripsy, extraction of stones and ascaris, dilatation of bile duct stricture, biliary cutaneous stenting, and biliary biopsy. Conclusion: Percutaneous cholangioscopy is a safe and useful endoscopic modality that can provide specific diagnoses and direct treatment in various biliary tract diseases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF