Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ U KLATSKIN

Nguyễn Tấn Cường, Đỗ Hữu Liệt

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư đường mật vùng rốn gan- u Klatskin- là một loại ung thư hiếm gặp, tiên lượng xấu, điều trị triệt để là một thách thức lớn.Hiện nay, tại Việt Nam, hầu hết chỉ có thể điều trị tạm bợ. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 8/2008 chúng tôi đã có thể thực hiện phẫu thuật triệt để cắt u rộng rãi. Chúng tôi đánh giá kết quả ban đầu của PT này 
Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, đánh giá mức độ xâm lấn và phân loại u theo Bismuth- Corlette dựa trên hình ảnh cộng hưởng từ. Trong mổ, cắt u khỏi tĩnh mạch cửa và động mạch gan với dao CUSA, cắt ống mật chủ, cắt khối u đến khi 2 đầu phẫu thuật không còn tế bào ác tính (sinh thiết tức thì), kèm theo cắt gan trái và cắt thùy đuôi của gan cộng với nạo hạch vùng rốn gan.Nối ống gan (P) - hỗng tràng theo Roux-en-Y. Theo dõi thời gian sống sau mổ.
Kết quả: Từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2009, 9 bệnh nhân đã được mổ triệt để. Tai biến trong mổ gồm rách tĩnh mạch cửa 2 TH, rách động mạch gan 1 TH. Ba TH rò mật sau mổ điều trị bảo tồn thành công. Hai TH tử vong sau mổ do nhiễm trùng huyết và suy gan. Trong 7 trường hợp còn sống có 1 mất liên lạc sau 3 tháng.
Kết luận: Phẫu thuật triệt để u Klatskin là hy vong duy nhất giúp bệnh nhân có đời sống dài hơn và chất lượng sống tốt hơn phẫu thuật tạm bợ.

ABSTRACT :

Background: Hilar cholangiocarcinoma- Klatskin's tumor- is a rare type of cancer with poor prognosis and challenging radical treatment. Most of hospitals in Vietnam can only perform palliative treatment. At Cho Ray hospital, we were able to provide radical operation for the disease since June 2008 and now would like to evaluate its effectiveness.
Methods: Prospective analysis of the invasiveness and Bismuth- Corlette classification of hilar cholangiocarcinoma based on MRC images. In operation, CUSA was used to dissect the tumor off the portal vein and hepatic artery. CBD was resected together with the tumor and R0 resection confirmed with frozen section. Left or right lobe of the liver plus the caudate lobe were removed, completed by regional lymph nodes dissection. Rt. Hepatic duct-jejunostomy Roux-en-Y was performed. Survival rate was followed-up.
Results: From August 2008 to October 2009, 9 pts. with Klatskin's tumor were radically operated. There were incidental laceration of portal vein in 2 patients, hepatic artery laceration in one patient. Three patients had bile leakage which were successfully treated conservatively. There were two post-op mortality due to septicemia and acute liver failure. In seven survivors, 1 dropped off from follow-up.
Conclusion: Extensive treatment is the only hope for Klatskin's tumor patients to have better survival and better quality of life.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF