Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
CÁC BIẾN CHỨNG CỦA KHÂU TREO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ

Nguyễn Trung Tín

TÓM TẮT :

Mục đích: Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các biến chứng của phương pháp khâu treo trong điều trị bệnh trĩ. 
Phương pháp: Nghiên cứu bao gồm 145 bệnh nhân có trĩ sa gần vòng hay sa vòng được điều trị theo phương pháp khâu treo. Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu can thiệp lâm sàng với nhóm chứng tự thân. 
Kết quả: Trong 145 bệnh nhân, có 74 (51%) bệnh nhân là nam và 71 bệnh nhân (49%) là nữ. Tuổi trung bình là 44,7 ± 13,8 tuổi. Có 39,3% bệnh nhân có trĩ độ 3 và 60,7% trĩ độ 4. Phần lớn bệnh nhân đau ít, trong thời gian hậu phẫu 91% bệnh nhân đau ít hay đau vừa. Tỷ lệ biến chứng sớm sau mổ là 25%. Các biến chứng nhẹ: 9 trường hợp mót rặn hậu môn, phù quanh hậu môn 2 trường hợp, 11 trường hợp đi tiểu khó, một trường hợp sa niêm mạc nhẹ không cần can thiệp phẫu thuật. Có 1 trường hợp có trĩ ngoại tắc mạch phải mổ để cắt trĩ và một trường hợp chảy máu phải khâu cầm máu sau mổ 7 ngày. Sau một năm theo dõi không thấy có trường hợp tái phát. 
Kết luận: Khâu treo trĩ là một phương pháp khả thi, hiệu quả và an toàn.

ABSTRACT :

Aims: The study aimed at determining the complications of the hemorrhoid lift for treatment of the mixed and circonferential hemorrhoids.0 
Methods: The study included 145 patients with the mixed and circonferential hemorroids which were treated by ligation anopexy. The study design was the interventional study with self control group. 
Results: Of 145 patients, there were 74 (51%) male and 71 (49%) female patients. The mean age was 44.7±13.8 ys. There were 39.3% of patients had third degree hemorrhoids and 60.7% of patients had fourth degree hemorrhoids. Most of patients felt painless. 91% of patients had minor and mild post-operative pain. The rate of complications was 25%. The minor complications consisted of 9 cases of tenesmus, 2 cases of perianal edema, 11 cases of dysuria, 1 case of minor mucosal prolapse. There was 1 case of thrombotic external hemorrhoids which had to perform hemorrhoidectomy. One case of bleeding post-operative needed to cease by suture.
Conclusions: The hemorrhoid lift for treatment of hemorrhoids is feasible, efficacious, and safe.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF