Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN TIẾN XA TẠI CHỖ-TẠI VÙNG

Trần Đặng Ngọc Linh, Nguyễn Viết Đạt, Lê Phúc Thịnh, Lê Hoàng Minh, Nguyễn Chấn Hùng

TÓM TẮT :

Điều trị ung thư cổ tử cung tiến xa tại chỗ-tại vùng gần đây có nhiều thay đổi. Chúng tôi hồi cứu y văn về các phác đồ điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng, xét khả năng áp dụng các phác đồ này trong điều kiện thực tế, đặc biệt là với phác đồ hoá xạ đồng thời được xem là phác đồ tiêu chuẩn hiện nay. Hồi cứu 8 trường hợp thực hiện hoá xạ đồng thời tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM từ 5/2001 đến 4/2004, chúng tôi ghi nhận đáp ứng hoàn toàn là 6/8 trường hợp, các độc tính của điều trị chủ yếu là giảm bạch cầu (4/8 trường hợp), trong đó chỉ có 1 trường hợp độ 3. Do hoá trị liều không cao trong thời gian ngắn nên bệnh nhân có thể hoàn tất điều trị trong thời gian dự kiến, không tăng nhiều chi phí điều trị.

ABSTRACT :

There have been many changes in treatment of locally advanced cervical carcinoma in recent years. We systematically reviewed protocols used in treating locally advanced cervical carcinoma in order to reveal the most appropriate protocol in our clinical practice. In Hồ Chí Minh city cancer center, we treated 8 locally advanced cervical carcinoma patients by concurrent chemoradiation from 05/2001 to 04/2004. The complete response rate is 75%. The most common acute toxicity is leukopenia (4/8 cases), grade 1-2: 3 cases, grade 3: 1 case. All of the patients are well tolerated with the treatment. The overall treatment time is not prolonged. Total cost of treatment doesn't increase so much.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF