Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM NHANH CHLAMYDIA TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM CỔ TỬ CUNG DO CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ở PHỤ NỮ NẠO PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Phạm Văn Đức, Dương Phương Mai, Trần Thị Lợi

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tính giá trị của test nhanh bằng phản ứng miễn dịch men (EIA: Enzyme Immunoassay) trong chẩn đoán nhiễm Chlamydia trachomatis đường sinh dục so với phương pháp khuếch đại chuổi DNA. Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm chẩn đoán. 
Phương pháp: Trong thời gian từ 3/8/2007 -10/8/2007, 203 thai phụ dến nạo hút thai trong 3 tháng giữa thai kỳ tại bệnh viện Từ Dũ được đưa vào nghiên cứu. Chúng tôi phỏng vấn để tìm các yếu tố nguy cơ, thu thập bệnh phẩm tại kênh cổ tử cung làm test nhanh EIA (One- Step Chlamydia(r)) để so sánh với PCR (Roche Amplicor(r)) do viện Pasteur thực hiện nhằm phát hiện tình trạng viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis. 
Kết quả: Qua 203 trường hợp nghiên cứu tỷ lệ nhiễm C. trachomatis là 7,9%. So với PCR, test nhanh có độ nhạy 62,5%, độ đặc hiệu 99,5%, giá trị dự báo dương 90,9%, giá trị dự báo âm 96,9% với độ mạnh của chẩn đoán phù hợp (Kappa=0,723), diện tích của đường cong ROC là 0,9389 khá tốt. Các yếu tố liên quan nhiễm C. trachomatis như: dưới 25 tuổi, sống ở thành phố, không sử dụng bao cao su. 
Kết luận: Độ nhạy của tthử nghiệm nhanh trên nhóm đối tượng nguy cơ thấp còn hạn chế, nên sử dụng test này trong cộng đồng dân số nguy cơ trung bình và cao vì tính đơn giản và giá rẻ, phù hợp cho chẩn đoán và điều trị.

ABSTRACT :

Objective: to compare the validity of rapid EIA test in the diagnosis of genital Chlamydia trachomatis infection with the PCR method. 
Design: diagnostic test. 
Materials and methods: available samples were taken from the patients come to the Family Planning Department - Tu Du Hospital, for first trimester abortion, from 3-10 August 2008. Risk factors were collected by face to face interview, collection of endocervical canal specimen for rapid EIA test (One-step Chlamydia(r)) and PCR test (Roche Amplicor(r)) analysed by Pasteur Institute with Roche laboratory kits. Results: 203 cases were recruited, and the rate of Chlamydia trachomatis infection is 7.9%. By comparison with the PCR test, the rapid EIA test has a sensitivity of 62.5%, a specificity of 99.5%, a positvie predictive value of 90.9%, a negative predictive value of 96.9% and the Kappa value of 0.723, the surface area under ROC curve is 0.9389 is quite good. The Chlamydia infection relevant factors include age under 25, citizen and without condom use.
Conclusion: The sensitivity of the rapid EIA test in the low risk group is of limited value, it's worth to be considered for use this test in the moderate to high risk community because of its ease and low cost for diagnosis and treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF