Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT NẶNG VỚI MẢNH GHÉP BÌ

Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn, Trần Lý Trung, Nguyễn Thị Đan Trâm

TÓM TẮT :

Mục đích: Chúng tôi giới thiệu kỹ thuật điều trị dị tật cong dương vật nặng không kèm lỗ tiễu thấp bằng mảnh ghép bì để mở rộng cân trắng vùng bụng dương vật.
Số liệu & phương pháp: 2 trường hợp cong dương vật nặng trong số 18 trường hợp cong dương vật không kèm lỗ tiểu thấp được điều trị từ tháng 8 - 1997 đến tháng 8 - 2004, tuổi từ 3 đến 14. Phân loại dựa vào thương tổn giải phẫu học của cong dương vật, điều trị theo tiêu chuẩn phân loại và xác nhận dương vật thẳng sau mổ.
Kết quả: Hai trường hợp cong dương vật nặng được dùng kỹ thuật mở rộng cân trắng với mảnh ghép bì, sau đó tạo hình niệu đạo thì 2 với kỹ thuật cuốn ống tại chỗ
Kết luận: Chúng tôi tin rằng việc điều trị cong dương vật nặng với kỹ thuật mở rộng cân trắng với mảnh ghép bì là kỹ thuật chọn lựa nhằm đem lại hình dáng dương vật thẳng hơn so với phương pháp khác.

ABSTRACT :

Purpose: We report the technique of treatment the patient with severe chordee that could not be straightened with conventional technique. We present the technique of using a small dermal graft to augment the ventral tunica albuginea in the patient with severe chordee.
Materials & methods: we reviewed the records of 2 patients among 18 patient who underwent severe chordee correction between August 1997 and August 2004. The age ranged from 3 to 14. We grouped cases according to the etiology of chordee and we treated in the standard and a straight phallus was confirmed in all postoperatively
Results: one dermal graft was placed in 2 patients, Second stage urethral econstruction was done, using a thiersch duplay tube in 2 cases
Conclusions: We bilieve that the additional penile length achieved with dermal graft results in a depent phallus and cosmetic preferable to that of plication only.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF