Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
THỦNG, BỤC MIỆNG NỐI VÀ RÒ THỰC QUẢN

Lê Quang Nghĩa

TÓM TẮT :

Đây là đề tài hiếm gặp nhưng điều trị rất khó. Bệnh lý gây ra các tình huống này tại Việt Nam rất khác ở nước ngoài. Chúng tôi bàn sâu về bục và rò khí quản là biến chứng rất nặng nề và gây tử vong cao. Các nguyên tắc điều trị được bàn qua. Nói chung kết quả thường không tốt. Vì thế tốt nhất phẫu thuật viên thực quản cần được đào tạo tốt về mặt kỹ thuật cũng như về mặt theo dõi xử trí sớm các biến chứng thì mới mong giảm thiểu tử vong.

ABSTRACT :

These complications are rare but the management is very difficult. The pathology in Việt Nam is different from those in abroad. We present our experiences on perforation, anastomotic leak and esophageal fistula. The basic principles are reviewed. The management results are not good so the esophageal expert must have a good training in surgical technics, a careful follow-up and the intervention on time to decrease the mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF