Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
HIỆU QUẢ KHOÉT CHÓP BẰNG VÒNG ĐIỆN CÁC TỔN THƯƠNG TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG ĐỘ II & III

Phan Thị Nga, Lê Hồng Cẩm

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá hiệu quả khoét chóp bằng vòng điện điều trị tân sinh trong biểu mô cổ TC từ 01/2001 - 01/2007 tại bệnh viện Từ Dũ. 
Phương pháp nghiên cứu: báo cáo hàng loạt ca. Tất cả phụ nữ có chẩn đoán tân sinh trong biểu mô cổ TC độ 2 và 3 có chỉ định khoét chóp cổ TC, từ 01/2001 đến 01/2007. 
Kết quả: 115 trường hợp khoét chóp vì tân sinh trong biểu mô cổ TC độ 2 và 3 cho thấy tỷ lệ thành công sau 5 năm là 96,3%, yếu tố bờ phẫu thuật có liên quan đến tái phát với OR = 0,48, p = 0,015. 
Kết luận: điều trị tân sinh trong biểu mô cổ TC bằng vòng điện cho kết quả tốt, thành công 96%.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate the effectiveness of LEEP for cervical intraepithelial neoplasm management since 01/2001 to 01/2007 at Tu Du hospital. 
Method: we conduted the cases report. All of women had diagnosed CIN 2 & 3 who were indicated by loop, from 01/2001 to 01/2007. Result: 115 women with CIN 2 & 3 were treated by LEEP, after following 5 years the sucessful rate is 96.3%, the surgical margin was closely correlated to recurrence of diseases(OR = 0.48, p = 0.015). 
Conclusion: LEEP is an effective method in treament of CIN II & III..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF