Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG NHIỄM NẤM XÂM LẤN Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN HÓA TRỊ LIỆU ĐẶC HIỆU TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP.HCM TỪ 6/2010 ĐẾN 6/2011

Huỳnh Đức Vĩnh Phú, Nguyễn Bích Trân, Trần Quốc Tuấn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm nấm xâm lấn luôn là một biến chứng nặng nề, gây tử vong cao ở những bệnh nhân bệnh lý máu ác tính, đặc biệt sau hóa trị liệu, giảm bạch cầu hạt kéo dài. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả trường hợp bệnh tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học từ tháng 06/2010 đến tháng 06/2011 nhằm khảo sát tình trạng nhiễm nấm ở nhóm bệnh nhân đặc biệt này.Kết quả: Có 8 bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn được đánh giá (chiếm khoảng 12,9% số lượng bệnh nhân hóa trị). Thời điểm giảm bạch cầu hạt đến lúc chẩn đoán là 12,1  4 ngày, 75% có bạch cầu hạt < 500/L, 87,5% bệnh nhân có sốt cao liên tục mặc dù đã dùng kháng sinh phổ rộng. Tác nhân phân lập nhiều nhất là Candida tropicalis (37,5%) và Candida albicans (25%), đa số các tác nhân vẫn còn nhạy cảm với kháng nấm Amphotericine B. Các tổn thương kèm theo có thể gặp: hồng ban ở da (75%), tổn thương phổi (50%), tổn thương gan (25%). Thời gian điều trị kháng nấm trung bình 21,62  12,2 ngày, trong đó 50% bệnh nhân có hỗ trợ với G-CSF. Tỷ lệ hồi phục hoàn toàn là 75%, tử vong 25%. Tỷ lệ bệnh nhân có shock trong quá trình điều trị là 50%.Kết luận: Chúng ta cần phát triển thêm những phương pháp chẩn đoán nhiễm nấm mới nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng thời có những chiến lược điều trị tích cực hơn.

ABSTRACT :

Background: Invasive Fungal Infections are severe complications accompined high mortality rates in neutropenia patients. The objective of our study is evaluating clinical and therapeutic characteristics of invasive fungal infection in patients with hematologic malignancies during intensive chemotherapy. Methods: Retrospective case series study from June, 2010 to June, 2011 in Blood Transfusion and Hematology Hospital, Ho Chi Minh City. Results: Eight patients with invasive fungal infection were analyzed. Time from neutropenia to diagnosis was 12.1  4. 75% of patients had severe neutropenia (< 500/L), 87.5% of patients had remained febrile despite of broad spectrum antibiotic therapy. Candida tropicalis and Candida albicans were the leading causes in 37.5% and 25% of patients, respectively. Most of them were sensitive to the antifungal Amphotericin B. The lesions were recognized, including erythematous papules (75%), pulmonary lesions (50%), liver lesions (25%). Median treatment duration was 21.62  12.2 days. 75% of group studied had complete recovery and mortality rate was 25%. The frequency of sepsis shock from invasive fungal infection was 50%.Conclusions: The accurate and rapid diagnostic method and more effective treatment stragies to invasive fungal infection are very important.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF