Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PROGESTINS VÀ ĐỒNG VẬN GnRH SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI BÓC U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG Ở BUỒNG TRỨNG

Trần Thị Thu Lan, Nguyễn Duy Tài

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị Progestins và đồng vận GnRH sau phẫu thuật nội soi bóc nang LNMTC ở buồng trứng. 
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng. Dân số nghiên cứu: Các bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi bóc nang LNMTC ở buồng trứng tại khoa nội soi BV Từ Dũ, không mong muốn có thai trong vòng một năm sau phẫu thuật. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: Progestins (Lynestrenol): 10mg uống mỗi ngày trong 6 tháng. Đồng vận GnRH (Gosereline): 3,6mg tiêm dưới da mỗi 4 tuần trong 3 tháng. Siêu âm tìm nang LNMTC tái phát sau 9 tháng phẫu thuật bóc nang. 
Kết quả: 172 bệnh nhân nang LNMTC ở buồng trứng được chọn vào nghiên cứu với hai phác đồ. Tỷ lệ tái phát phác đồ GnRH-a là 12,8% thấp hơn phác đồ Progestins là 15,1% (p>0,05). Yếu tố ảnh hưởng đến tái phát nang LNMTC là giai đoạn AFS và đường kính nang lớn nhất, nang hai bên (p<0,05). Tác dụng phụ của phác đồ GnRH-a là có cơn bốc hoả (27,9%) sau mũi tiêm thứ 2 và 3, phác đồ Progestins là xuất huyết dạng chấm (18,4%) sau 3 tháng điều trị. 
Kết luận: Chúng tôi nhận thấy đồng vận GnRH làm giảm tái phát nang LNMTC ở buổng trứng sau phẫu thuật nội soi bóc nang so với Progestins. Để khảo sát hiệu quả của Progestins và GnRH-a lên khả năng tái phát nang LNMTC ở buồng trứng chúng tôi cần có nghiên cứu khác với cỡ mẫu lớn hơn và thời gian theo dõi dài hơn.

ABSTRACT :

Objective: To assess the efficiency of Progestins and GnRH agonists for recurrence of ovarian endometriomas after laparoscopic excision. 
Methods: Design: A randomized controlled trial. 
Population: Ovarian endometriomas patients underwent laparoscopic excision at Department of Laparoscopy, Tu Du Hospital, don't want to be pregnant for one year after operation. The patients were randomly divided into two equal groups: Progestins (Lynestrenol): 10mg per day for six months orally. GnRH agonists (Gosereline): 3.6mg (SC) per four weeks for three months. Nine months after laparoscopic excision of endometriomas, ultrasonographic ovarian cyst recurrence were evaluated in all patients. 
Results: 172 ovarian endometrioma patients were recruited. The recurrent rate was 12.8% in GnRH agonists group and 15.1% in Progestins group (p<0,05). Risk factors that influence the recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision are AFS classification, diameter of the largest cyst and bilateral endometriomas (p<0.05). Main side effect is hot flashes after two months of GnRH agonist therapy (27.9%) and breakthrough bleeding after three months of Progestins (18.4%). 
Conclusion: GnRH is more effective than Progestins in decreasing recurrent rate of ovarian endometrioma after laparoscopic excision. We need further research with bigger sample size and longer time to evaluate the efficiency of Progestins and GnRH agonists for recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF