Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
TỈ LỆ MẮC BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG HỘI CHỨNG BÚ BÌNH

Trần Thúy Nga

TÓM TẮT :

Hội chứng bú bình (nursing caries) là một dạng đặc biệt của sâu răng lan nhanh (rampant caries) ở hệ răng sữa với dấu hiệu đặc trưng là các răng cửa hàm dưới không bị ảnh hưởng. Bệnh bắt đầu từ mặt má các răng cửa hàm trên, các răng cối hàm trên và hàm dưới bị sâu. Nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ mắc bệnh và mức độ trầm trọng của hội chứng bú bình ở lứa tuổi nhà trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở các nhà trẻ Quận 5 TP. Hồ Chí Minh, cũng như nghiên cứu các nguyên nhân của hội chứng bú bình bằng cách test một số các yếu tố nguy cơ theo y văn. Nghiên cứu nhằm cung cấp kết quả cho các giới hữu trách trong việc đề ra kế hoạch chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em và giáo dục các bậc cha mẹ về cách cho trẻ ăn.197 trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở các nhà trẻ Quận 5 TP. Hồ Chí Minh được khám và có 19 (9,6%) trẻ được định bệnh là hội chứng bú bình (có tối thiểu một răng cửa hàm trên bị sâu hoặc bị mòn hóa học ở mặt má). Ba yếu tố dinh dưỡng: bú đêm, bú núm cao su có tẩm chất ngọt và dùng bình để bú nước trái cây được xem là có mối liên hệ rõ rệt với hội chứng bú bình. Không có mối liên hệ rõ rệt giữa hội chứng bú bình và tính cách gia đình, ngoại trừ thứ tự sinh ra của trẻ (con đầu lòng mắc bệnh nhiều hơn con rạ). Cần giáo dục cha mẹ về hội chứng bú bình.

ABSTRACT :

Nursing caries is a specific form of rampant dental caries of the primary teeth of infants, with the absence of carious lesions in mandibular incisors being its unique feature. The disease starts from the labial surfaces of the maxillary incisors followed by caries on maxillary and mandibular first molars. The present study aimed to determine the prevalence and severity of nursing caries in pre-school children aged two to three years old in the kindergartens, located in District 5, HCM City and examining the aetiology of nursing caries through testing of a number of associations between hypothesized risk factors and nursing caries. The study also aimed to provide the results of the study to authorities responsible for planning of dental health services for children and the education of parents on infant nursing and feeding. 197 children, two and three years old and randomly selected from the kindergartens, located in District 5, HCM City were examined during the study, out of which 19 (9,6%) were diagnosed as having nursing caries (at least one of the maxillary incisors having labial caries or/and erosion). Three dietary factors, nocturnal bottle feeding, comforters coated with sweeteners, and use of juices in the feeding bottle, were found significantly associated with nursing caries. There was no significant association found between nursing caries and unique family characteristic with the exception birth order of the child, where the condition was significantly higher in the first-born children as compared to the later issues of their parents. Recommendations regarding the approach towards the dental health education of parents were made in the light of the findings of the present study.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF