Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH LÝ THÙY GIỮA PHỔI PHẢI TẠI BV. CHỢ RẪY VÀ BV. CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 9 NĂM (2000-2008)

Nguyễn Công Minh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Công trình này nhằm nêu lên hình ảnh lâm sàng, đặc điểm của hội chứng thùy giữa và u thùy giữa. Những chỉ định mổ và kết quả phẫu thuật cắt phổi qua kinh nghiệm điều trị tại BV. Chợ Rẫy và BV. Cấp cứu Trưng Vương.
Phương pháp nghiên cứu: Trong 9 năm (2000-2008) chúng tôi thu nhận được 116 bệnh nhân có bệnh lý thùy giữa, trong đó 67 BN có chỉ định mổ (27 hội chứng thùy giữa và 40 u thùy giữa). 60 nam và 56 nữ. Tuổi trung bình là 54,1 (tuổi thấp nhất là 22 và cao nhất là 87 tuổi). 
Kết quả: 64% (49/76 BN) hội chứng thùy giữa được điều trị nội khoa. Trên 67 BN chỉ định mổ: 1). 33 u ác; 2). 7 u lành tính với BN cao tuổi; 3). 27 hội chứng thùy giữa không đáp ứng với điều trị nội. Đại đa số (88%) là cắt thùy giữa. Biến chứng và tử vong sau mổ là 11% và 1,1%.
Kết luận: Hội chứng thùy giữa gây dãn phế quản, chít hẹp phế quản và xẹp thùy giữa, khiến thùy phổi không thể nở ra được, đặc biệt với u thùy giữa đều được chỉ định cắt thùy. Phẫu thuật đạt hiệu quả điều trị với tỷ lệ biến chứng và tử vong thấp trong nghiên cứu này.

ABSTRACT :

Objective: The purpose of this study was reviewed the clinical profile with specific characteristics of middle lobe syndrome and tumor, our recent experience on indications, the results of pumonary resection with these diseases at Cho Ray and Trung Vuong hospital.
Methods: During 9 years, between January 2000 and Otober 2008, We are 116 patients with middle lobe disease: 76 were operated (27 middle lobe syndrome 40 middle lobe tumors). 60 male and 56 female patients. The mean age was 54,1 years (range 22-87 years).
Results: 64% (49/76) patients with middle lobe syndrome were treated of medical therapy. Our surgical indication is on 67 patients with: 1). Evidence of malignat diseases (33 patients); 2). Strong suspision of malignat diseases, especially in the elderly patients without improvement while on conservative therapy (7 patients); 3). Persistence atelectasis and inflammtory of the middle lobe which does not subside with conservative management (27 patients). Most of them were performed with lobectomy. Operative morbidity mortality were seen in 29 (11%) and in three (1.1%) patients, respectively.
Conclusion: Right middle lobe syndrome with the presence of the bronchiectasis, bronchial stenosis, failure of lung to re-expand and especially, middle lobe tumors are indications for early lobar resection. Surgical treament is more effective with the low morbidity and mortality in our report.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF