Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U NẤM PHỔI DO ASPERGILLUS

Dương Thông(1), Nguyễn Hoài Nam(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: U nấm phổi là một bệnh hay gặp ở các nước có khí hậu nhiệt đới và nền kinh tế nông nghiệp. Khối u phát triển trên một cơ địa có các bệnh mạn tính như: Lao phổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch. Việc điều trị chủ yếu bằng ngoại khoa còn nhiều khó khăn. Mục đích của công trình nghiên cứu nhằm rút ra những kinh nghiệm về chẩn đoánn và điều trị bệnh u nấm phổi trong điều kiện hiện nay.
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả và đoàn hệ.
Kết quả và bàn luận: Từ tháng 7/1998 đến tháng 8/2002, khoa ngoại Lồng ngực và Tim mạch bệnh viện Nhân Dân Gia Định có 15 bệnh nhân, trong đó có 10 nam và 5 bệnh nhân nữ, tuổi cao nhất là 59 tuổi, thấp nhất là 17, trung bình 40. Nghề nghiệp chính là nghề nông với 11 bệnh nhân. Các triệu chứng thuờng gặp nhất là ho, ho ra máu và tiền căn lao phổi được điều trị nhưng không đúng cách và không đủ thời gian. Việc chẩn đoán dựa chủ yếu vào hình ảnh X quang phổi tiêu chuẩn và CT scan với hình lục lạc điển hình, có trong 10 bệnh nhân. Phẫu thuật là phương pháp điều trị mang lại kết quả tốt. Phương pháp phẫu thuật thường được áp dụng nhiều là cắt thùy phổi kèm theo khối u. Việc sử dụng thuốc kháng nấm, chỉ nên sử dụng hậu phẫu trong những trường hợp khối nấm quá to, dính nhiều, trong lúc phẫu thuật khối u bị vỡ ra.
Kết luận: Bệnh nấm phổi không phải là một bệnh hiếm gặp. Lâm sàng thường biểu hiện bằng tiền sử làm ruộng, lao phổi tạo hang đã được điều trị, ho ra máu và đau ngực. Những xét nghiệm cận lâm sàng chính để chẩn đoán xác định bệnh là X quang phổi và chụp lồng ngực điện toán cắt lớp. Đa số u nấm nằm ở thùy trên của phổi. Điều trị ngoại khoa mang lại kết quả tốt.

ABSTRACT :

Introduction: Pulmonary Aspergilloma occurs frequently in tropical countries with rural economy. Masses often develop in patients with chronic diseases such as Pulmonary tuberculosis, Diabetic mellitus. Immunodeficiency. Treatment essentially is surgery with difficulty. The study aimed at getting experience drawn in diagnosis and treatment of Pulmonary aspergilloma in the current condition.
Method: Retrospective, describing and cohort.
Results and Discussions: From 07/1998 to 08/2002, 15 patients, 10 males and 5 females (max: 59 age, min: 17 age, med: 40) treated at department of Thoracic and Cardiovascular surgery Nhan Dan Gia Dinh hospital. In those, 11 patients are Farmers. The most common manifestations are cough, hemoptysis and history of Pulmonary tuberculosis with bad compliance (shortage of treatment duration or wrong dosage). Diagnosis was based on mainly Chest X rays and CT scan that reveal the pathognomonic fungus ball, present in 10 patients. Surgery has been the treatment modality bringing the good result. Lobectomy including aspergilloma is frequently the treatment of choice. Antifungus drug should be used postoperatively if the fungus ball was too large and broken in the operation.
Conclusion: Pulmonary aspergilloma is not a rare disease. Document often include history of Lung tuberculosis with sequential cavern, Farmer. Manifestasions often are hemoptysis, chest pain. The definitive diagnosis is based on Chest X rays and CT scan. Most of aspergilloma locate in the upper lobe. The Surgical management brings the good result.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF