Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
ÐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ELISA TRONG CHẨN ÐOÁN BỆNH ẤU TRÙNG SÁN DẢI HEO Ở NGƯỜI

Phan Anh Tuấn - Trần Thị Kim Dung

TÓM TẮT :

Kỹ thuật ELISA với kháng nguyên được điều chế tại Bộ môn Ký Sinh học đã được thực hiện trên 158 mẫu huyết thanh để phát hiện kháng thể của bệnh ấu trùng sán dải heo gồm 73 mẫu huyết thanh của những bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh ấu trùng sán dải heo, 52 mẫu huyết thanh của những người khỏe mạnh, 33 mẫu huyết thanh của những người nhiễm các loại ký sinh trùng khác. Ba trong số 73 bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh ấu trùng sán dải heo có u nhỏ dưới da được chẩn đoán mắc bệnh ấu trùng sán dải heo bằng sinh thiết. Kết quả ELISA của 3 mẫu huyết thanh từ các bệnh nhân này là 2 dương tính và 1 âm tính giả. Các mẫu huyết thanh của 70 bệnh nhân còn lại được sử dụng cả 2 kỹ thuật ELISA (enzyme - linked immunosorbent assay) và EITB (enzyme - linked immunoelectrotransfer blot) để tìm kháng thể của bệnh ấu trùng sán dải heo. 28 trong số 70 mẫu huyết thanh dương tính trong cả 2 kỹ thuật EITB và ELISA; 40 mẫu đều âm tính cả 2 kỹ thuật EITB và ELISÀ; 2 mẫu kết quả ELISA không rõ, EITB âm tính. Trong 52 mẫu huyết thanh của những người khỏe mạnh kết quả EITB đều âm tính, kết quả ELISA có 51 âm tính, 1 kết quả không rõ. Với 33 mẫu huyết thanh của những người nhiễm ký sinh trùng khác kết quả EITB đều âm tính, kết quả ELISA có 32 âm tính, 1 dương tính giả. Kháng nguyên được điều chế tại Bộ môn Ký Sinh học dùng trong kỹ thuật ELISA thử nghiệm 158 mẫu huyết thanh có độ nhạy 96,7% và độ đặc hiệu 99,2% (khi những mẫu kết quả ELISA không rõ cho là âm tính) hoặc 96,8% ( khi những mẫu kết quả ELISA không rõ cho là dương tính).

ABSTRACT :

The ELISA with antigen produced by Department of Parasitology - University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City was performed on 158 serum samples; 73 from patients suspected of having cysticercosis, 52 from healthy persons, 33 from patients who infected other parasites. Three of these 73 patients suspected of having cysticercosis were proved to be infected Taenia solium by biopsy. The ELISA result for these 3 serum samples was 2 positive and 1 false negative. All of the 70 other specimens were tested both by ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) and EITB (enzyme-linked immunoelectrotransfer blot). Twenty-eight of the 70 serum samples from patients suspected of having cysticercosis were positive by both ELISA and EITB. Forty were negative by both assays. Two serum samples that were considered equivocal results by ELISA were EITB negative. One of the 52 serum samples from healthy persons was considered equivocal result by ELISA, the EITB result was negative (all of other serum samples were EITB and ELISA negative). One of the 33 serum samples from patients who infected other parasites was considered false positive (all of these serum samples were EITB negative). Considering all 158 specimens, the ELISA had sensitivity of 96.7%. The specificity was 99.2% (when serum samples with equivocal results were considered negative) or 96.8% (when serum samples with equivocal results were considered positive).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF