Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
U LYMPHÔ ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TRONG THAI KỲ:NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN

Phạm Chí Kông, Huỳnh Hoà, Huỳnh Kim Quang, Nguyễn Phi Anh, Trần Đình Vinh

TÓM TẮT :

TÓM TẮTRất hiếm gặp u lymphô không Hodgkin trong thai kỳ. Chúng tôi báo cáo trường hợp u lymphô không Hodgkin ở bệnh nhân mang thai 16 tuần. Bệnh nhân được mổ bóc u buồng trứng hai bên lúc thai 10 tuần do sự phát triển quá nhanh của khối u gây khó thở nhiều và đau bụng dữ dội. Kết quả mô học cho thấy u lymphô không Hodgkin tế bào B. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân và gia đình xin phá thai để được điều trị tiếp bằng hoá trị liệu. Chúng tôi sử dụng phác đồ CHOP để điều trị cho bệnh nhân này. Hiện tại, bệnh nhân đã được điều trị 04 chu kỳ.

ABSTRACT :

ABSTRACTOccurrence of Non Hodgkin's lymphoma in pregnancy is very rare. We report on a case of Non Hodgkin's lymphoma was diagnosed in a woman at 16 weeks gestation. At 10 weeks'gestation, bilateral ovarian tumors were removed due to extremely rapid growth of tumors resulting severe dyspnea and abdominal pain. Immunochemohistology assay showed B-cell non-Hodgkin lymphomas. She and her family decided to terminate pregnancy in order to begin chemotherapy. CHOP regimen was being used for 4 cycles.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF