Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 4
HAI TRƯỜNG HỢP THÀNH CÔNG VỚI KỸ THUẬT XIN TRỨNG - THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Ở TUỔI 50

Hồ Mạnh Tường - Vương Thị Ngọc Lan - Phạm Việt Thanh - Nguyễn Thị Ngọc Phượng

TÓM TẮT :

  Hai trường hợp thành công với kỹ thuật xin trứng - thụ tinh trong ống nghiệm ở tuổi 50 đầu tiên ở Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ được báo cáo. Một trường hợp đã mãn kinh 5 năm và một trường hợp còn chu kỳ kinh nguyệt. Tuổi của hai người cho trứng là 33 và 29. Trứng của người cho được thụ tinh với tinh trùng chồng của người nhận in-vitro. Phôi hình thành được chuyển vào buồng tử cung của người nhận. Tử cung người nhận được chuẩn bị trước bằng nội tiết ngoại sinh. Cả hai trường hợp đều thành công ở chu kỳ điều trị đầu tiên. 
   Cao huyết áp trong thai kỳ đều xuất hiện ở hai trường hợp, một trường hợp nặng và một trường hợp nhẹ. Trường hợp đầu, có chỉ định chấm dứt thai kỳ ở tuần lễ thứ 35. Trường hợp thứ hai sanh ở tuần thứ 39. Kết quả sản khoa của hai trường hợp đều tốt và cả hai bé đều phát triển bình thường.
   Các tác giả đề cập đến khả năng sinh sản của phụ nữ lớn tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng kỹ thuật xin trứng - TTTON cho phụ nữ lớn tuổi cũng được trình bày.

ABSTRACT :

The first two successful pregnancies in 50-year-old women with oocyte donation - in vitro fertilization were reported. One case is menopausal and the other still have regular menstruation. The ages of the donors are 33 and 29. Donated oocytes were inseminated with the sperm of the recipient husbands. Obtained embryos were then transferred back to the recipient uteri. The recipient uteri had been prepared with exogenous hormones. Both cases were successful at the very first treatment cycles. 

Hypertension during pregnancy appeared in both cases, one is moderate and the other is mild. In the first case, there was indication for pregnancy termination at 35 weeks of gestational age. The baby was born at 39 weeks of gestational age in the other case. Obstetric outcome are favorable and both babies have had normal development. 

The author discussed the fertility of advanced-age women and the affected factors. Some issues relating to the application of oocyte donation - in vitro fertilization for aged women were mentioned.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF