Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CẮT-KHÂU ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI LỚN

Hoàng Hiệp, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt-khâu ống động mạch (ÔĐM) ở bệnh nhân là người lớn luôn có nhiều nguy cơ hơn ở bệnh nhân trẻ em do ÔĐM bị vôi hóa, dòn, dễ vỡ khi đặt Clamp. Mục tiêu nghiên cứu: Chúng tôi đánh giá kết qủa điều trị phẫu thuật cắt-khâu ÔĐM ở bệnh nhân người lớn. (từ 15 tuổi trở lên). Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả Kết quả nghiên cứu: 100 bệnh nhân còn ÔĐM từ 15 tuổi trở lên được phẫu thuật cắt-khâu tại Viện Tim Tp Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 08/2003 đến tháng 04/2007 Tuổi trung bình 24± 08. Tỉ lệ nam:nữ = 2,33. Suy tim NYHA II trước mổ: 57%. Chỉ số tim/ngực > 0,5: 68%. Phồng cung động mạch phổi (ĐMP) trên X quang ngực thẳng: 65%. Đường kính ÔĐM 9,48 ± 2,58mm. Hở van 2 lá cơ năng từ 1/4 đến 2/4: 63%. Có sự tương quan thuận giữa áp lực động mạch phổi với đường kính ÔĐM và chỉ số tim/ngực trước mổ. Tỉ lệ tử vong = 0%. Chảy máu do tuột Clamp do ÔĐM ngắn: 01 ca. Phình ÔĐMvề phía động mạch chủ phải Clamp hai đầu động mạch chủ (trên và dưới so với ÔĐM) để khâu trên động mạch chủ: 01 ca. Các tai biến như tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, khàn tiếng sau mổ lần lượt là 0%, 02%, 02%. Áp lực động mạch phổi sau mổ giảm có ý nghĩa so với trước mổ. Kết luận: Phẫu thuật Cắt-Khâu ÔĐM ở bệnh nhân người lớn là một phẫu thuật an toàn, hiệu qủa, tương đối đơn giản nhưng cần thực hiện bởi phẫu thuật viên được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật tim mạch.

ABSTRACT :

General: Section-Suture of Ductus Arteriosus (DA) in adults always carries more risk than in children because the DA is calcified, fragile and easily ruptured when being clamped. Objectives: Comment on the results of section-suture technique in surgical treatment of PDA in adult patients. (at least 15 years old). Method of reseach: Retrospective description. Results: 100 adult patients being operated using section-suture technique in the Heart Institute of Ho Chi Minh city from August 2003 to April 2007. Mean age 24± 08. Male/female = 2,33. Pre-op heart failure NYHA II = 57%. Cardio/thorax ratio > 0,5: 68%. Pulmonary arch enlargement on chest X-ray: 65% có. Ductus arteriosus (DA) diameter = 9,48± 2,58mm. Functional mitral regurgitation (MR): 63%. There are positive correllation between pre-op Pulmonary artery pressure (PAH) with DA diameter and cardio-thorax ratio. mortality = 0%. Bleeding due to displacement of clamp due to short DA: 01 case, Aneurysm of DA needs 2 ends Clamps on aorta: 01 case. Other complications such as pneumothorax, hemothorax, husky voice is respectively 0%, 02%, 02%. There is a meaningful decrease of post-op PAH. Conclusion: The Section-Suture technique for the treatment of PDA in Adults is safe, effective and relatively simple, but needs to be performed by well trained surgeons in cardiac surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF