Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
HỘI CHỨNG CHÈN ÉP KHOANG BÁN CẤP NHÂN 8 TRƯỜNG HỢP

Đỗ Phước Hùng

TÓM TẮT :

Tác giả tập hợp 8 trường hợp lâm sàng với những triệu chứng giống và khác với hội chứng chèn ép khoang cấp tính và và mạn tính theo phân loại kinh điển.Trên cơ sở đó tác giả đề nghị thể lâm sàng mới ít được đề cập trong y văn: chèn ép khoang bán cấp.

ABSTRACT :

The author has collected 8 clinical cases which were similar to and different from conventional acute and chronic compartment syndrome in terms of signs, symptoms and duration. Basing on what was observed the author proposes a new type: subacute compartment syndrome which has rarely discussed in medical bibliography.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF