Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
VIÊM ÂM ĐẠO VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI PHỤ NỮ ÊĐÊ TRONG ĐỘ TUỔI SINH SẢN TẠI TỈNH DAKLAK

Hùynh Nguyễn Khánh Trang, Nguyễn Đình Quân

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Cao huyết áp trong thai kỳ hay tiền sản giật - sản giật hiện vẫn là mối hiểm họa lớn cho thai nhi và thai phụ. Một số các nghiên cứu về sự việc dùng hạ áp điều trị trong tiền sản giật nặng vẫn còn những phác đồ khác nhau. 
Phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng 120 trường hợp đơn thai sống, tuổi thai từ 30 tuần, không dị tật, được chẩn đoán TSG nặng với HA lúc vào ≥ 160/110 mmHg, trong thời gian từ 01/07/2005 đến 01/07/2007 tại bệnh viện Hùng vương. Được điều trị hạ áp với hydralazin tiêm mạch liều đầu và duy trì hạ áp với hydralazin truyền tĩnh mạch liên tục. Kết quả: HA bắt đầu giảm sau duy trì 1, 3, 6, 12 giờ truyền tĩnh mạch với tỉ lệ dồn là 21,67%, 46,67%, 70% và 85%. HA duy trì ổn định trong khoảng 120/70 đến dưới 140/90 mmHg sau 12 giờ chiếm đến 96,7%.Tác dụng phụ ngoài ảnh hưởng mạch nhanh không nghiêm trọng, chưa ghi nhận bất thường khác. 
Kết luận: hydralazin truyền tĩnh mạch có hiệu quả cao, khả năng duy trì huyết áp ổn định và an toàn trong điều trị hạ áp ở những trường hợp tiền sản giật nặng..

ABSTRACT :

Vaginalis discharge may be physiological or pathological which were among the most common presenting complaints of gynecologic patients. 
Methods: cross-sectional study, conducted by a survey of 677 Eđê' women during reproductive years in Daklak provine from 03/2006 to 06/2006. 
Result: vaginitis 47,3%. There are three major types: Candida vaginitis 27,2%, bacterial vaginosis 16%, Trichomonas infection 4,1%. 
Conclusion: vaginitis of Eđê' women during reproductive years in Daklak provine have high rate. Needs of hygien education in Eđê' women.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF