Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY PHỨC TẠP BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TỐI THIỂU VÀ CỐ ĐỊNH NGOÀI ILZAROV

Hoàng Đức Thái, Đỗ Phước Hùng, Lương Đình Lâm

TÓM TẮT :

Đối với gãy mâm chày phức tạp, điều trị không phẫu thuật còn nhiều hạn chế, điều trị phẫu thuật kết hợp xương kinh điển bằng nẹp vít cũng khó đạt được mục tiêu điều trị trong trường hợp tổn thương mô mềm lan rộng, vì sẽ làm tổn thương thêm hệ thống gấp duỗi gối và tỉ lệ nhiễm trùng cao. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá bước đầu kết quả điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng kết hợp xương tối thiểu bên trong và cố định ngoài Ilizarov. Từ tháng 06.2002 đến tháng 10.2003 chúng tôi đã điều trị 40 gãy mâm chày bằng phương pháp này, bao gồm 29 gãy loại VI và 11 loại V theo phân loại Schatzker. Có 12 gãy hở và 28 gãy kín. Đánh giá kết quả theo thang điểm của Hội khớp gối Hoa Kỳ. Thời gian theo dõi dài nhất là 21 tháng, ngắn nhất là 5 tháng, trung bình là 13,1 tháng. Tất cả đều liền xương với thời gian trung bình là 16,6 tuần. Không có nhiễm trùng ổ gãy. Biên độ gấp gối trung bình là 129,6o (từ 100o-145o); 90% bệnh nhân gấp gối được từ 120o trở lên. Điểm khớp gối: trung bình là 87,9 điểm; 90% bệnh nhân đạt loại tốt và rất tốt. Điểm chức năng: trung bình là 85,1 điểm; 92,5% bệnh nhân đạt loại tốt và rất tốt. Phương pháp điều trị này đạt được mục tiêu cố định vững xương gãy, cho phép vận động sớm, và giảm đáng kể biến chứng nhiễm trùng vết mổ.

ABSTRACT :

Background: Dealing with complex fractures of the tibial plateau, non-operative treatment has achieved few good results, but operative treatment with conventional plates and screws also hardly got satisfactory results in the case of serious damage of soft tissue. Because operative would injure more the extensor system and have high risk of infection. Purpose: To evaluate the preliminary results of treatment of complex fractures of the tibial plateau using minimal internal fixation combined with Ilizarov external fixator. Materials and methods: From June, 2002 to October, 2003 we have treated 40 fractures of the tibial plateau with this method. They included 29 type VI and 11 type V fractures (according to Schatzker's classification), 12 open and 28 closed fractures. The Knee Society clinical rating system was used to evaluate the final results. Results: The average follow-up time is 13.1 months (range 5 to 21 months). The union was achieved with the duration of 16.6 weeks on average. There was no deep-wound infection. The average range of knee flexion was 129.6o (range 100o to 145o), 90% more than 120o. The average knee score was 87.9, 90% good and excellent results. The average functional score was 85.1, 92.5% good and excellent results. Conclusion: This method has accessed the goals of treatment: stabilizing fractures, allowing early motion, and reducing accountably complication of infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF