Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
DÙNG HYDRALAZIN BƠM TRUYỀN TĨNH MẠCH ĐIỀU TRỊ HẠ ÁP TRONG TIỀN SẢN GIẬT NẶNG

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cao huyết áp trong thai kỳ hay tiền sản giật - sản giật hiện vẫn là mối hiểm họa lớn cho thai nhi và thai phụ. Một số các nghiên cứu về sự việc dùng hạ áp điều trị trong tiền sản giật nặng vẫn còn những phác đồ khác nhau. 
Phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng 120 trường hợp đơn thai sống, tuổi thai từ 30 tuần, không dị tật, được chẩn đoán TSG nặng với HA lúc vào ≥ 160/110 mmHg, trong thời gian từ 01/07/2005 đến 01/07/2007 tại bệnh viện Hùng vương. Được điều trị hạ áp với hydralazin tiêm mạch liều đầu và duy trì hạ áp với hydralazin truyền tĩnh mạch liên tục. 
Kết quả: HA bắt đầu giảm sau duy trì 1, 3, 6, 12 giờ truyền tĩnh mạch với tỉ lệ dồn là 21,67%, 46,67%, 70% và 85%. HA duy trì ổn định trong khoảng 120/70 đến dưới 140/90 mmHg sau 12 giờ chiếm đến 96,7%. Tác dụng phụ ngoài ảnh hưởng mạch nhanh không nghiêm trọng, chưa ghi nhận bất thường khác.
Kết luận: hydralazin truyền tĩnh mạch có hiệu quả cao, khả năng duy trì huyết áp ổn định và an toàn trong điều trị hạ áp ở những trường hợp tiền sản giật nặng.

ABSTRACT :

Background: Hypertension disorder of pregnancy or preeclampsia - eclampsia is a major cause of fetal and maternal morbidity and mortality. 
Methods: clinical trial study, conducted of 120 pregnancy women whose have severe hypertension (defined whenever possible as either systolic blood pressure 160 mmHg or more, or diastolic blood pressure 110 mmHg or more) during 30 weeks, singleton pregnancies, without fetal anomalies in Hung vuong hospital, HCMC from 01/07/2005 to 01/0706/2007. Hydralazin intravenous by perfusor used to lower blood pressure. 
Result: hypertension decreased with hydralazin intravenous after 1, 3, 6, 12 hours with 21.67%, 46.67%, 70% and 85%. Hypertension from 120/70 to 140/90 mmHg after used hydralazin 12 hours 96.7%. Side effects: mother of pulse increase under 130 rate per minute. 
Conclusion: hydralazin use intravenous by perfusor was effective, safely in the treatment of severe hypertension in pregnancy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF