Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KHÂU THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG QUA PHẪU THUẬT NỘI SOI

Vũ Mạnh Quỳnh(1), Trần Thiện Trung(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Thủng ổ loét DD-TT là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Trước đây hầu hết bệnh nhân được mổ mở để khâu lỗ thủng, ngày nay khâu thủng ổ loét dạ dày - tá tràng (DD-TT) bằng phẫu thuật nội soi (PTNS) đang được áp dụng rộng rãi tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương. Nghiên cứu nhằm đánh giá tính khả thi và kết quả sớm phẫu thuật nội soi khâu thủng ổ loét DD-TT tại bệnh viện đa khoa khu vực tuyến huyện.Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 80 bệnh nhân được chẩn đoán và phẫu thuật nội soi khâu thủng ổ loét DD-TT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2010. Kết quả: Trong 80 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi khâu thủng ổ loét DD-TT, chuyển mổ mở 3 trường hợp, tỷ lệ thành công của phẫu thuật là 96,3%. Tuổi trung bình 47,9, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 80 tuổi. Thời gian từ lúc bắt đầu đau bụng đến lúc mổ trung bình 11,6 giờ. Thời gian phẫu thuật trung bình 75 phút, nhanh nhất 45 phút, lâu nhất 190 phút. Đa số bệnh nhân phục hồi lưu thông ruột trước 72 giờ (83,1%). Có 4 trường hợp nhiễm trùng vết mổ, không có trường hợp tử vong.Kết luận: Phẫu thuật nội soi khâu thủng ổ loét DD-TT có nhiều ưu điểm: vết mổ nhỏ tính thẩm mỹ cao, bệnh nhân ít đau vết mổ sau phẫu thuật, thời gian bệnh nhân có trung tiện ngắn, ít biến chứng và bệnh nhân xuất viện sớm.

ABSTRACT :

Objective: Perforated gastroduodenal ulcer is a common surgical emergency. In the past few decades, most of patients were undergone conventional or open repair to suture perforation. However, laparoscopic repair has been used widely to manage perforated gastroduodenal ulcer in hospitals in recent years. This study has been done to evaluate the early outcome of laparoscopic repair for perforated peptic ulcer at Cu Chi hospital.Methods: A retrospective descriptive cross - sectional study. The target group was 80 patients with a clinical diagnosis and surgical treatment of perforated gastroduodenal ulcer at Cu Chi hospital from January 2009 to December 2010.Results: Of 80 patients were undergone laparoscopic repair to treat perforated gastroduodenal ulcer, 3 cases converted into open repair, success rate was 96.3%. The mean age was 47.9 with the youngest and the oldest were 16 and 80 respectively. The median duration between the onset of pain and time of operation was 11.6 hours. The mean of operative time was 75 minutes (45 - 190 minutes). Almost all of patients recovered intestinal movement before 72 hours (83.1%). There were 4 cases suffered wound infection, no death had been recorded.Conclusions: Laparoscopic repair of perforated gastroduodenal ulcer has been the advantaged procedure. It was associated with tiny incisions aesthetically. The other benefits were less postoperative pain, earlier return to normal bowel patients' function, less complications and a shorter postoperative hospital stay.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF