Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
SIÊU ÂM LÚC MỔ TRONG PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN

Nguyễn Cao Cương, Văn Tần

TÓM TẮT :

Ung thư gan nguyên phát (UTG) được chẩn đoán chính xác trước mổ bằng siêu âm và CT-scan tuy nhiên trong phẫu thuật cắt gan vẫn có các sang thương khác bị bỏ sót vì không nhìn thấy, không sờ được, ngoài ra không đánh giá được mức độ xâm lấn của u, thuyên tắc mạch... nên kết quả cắt gan bị hạn chế. Siêu âm lúc mổ (SÂLM: intraoperative ultrasonography) chứng tỏ có thể thực hiện được các khả năng trên. Nghiên cứu chúng tôi nhằm đánh giá khả năng và hiệu quả của SÂLM trong phẫu thuật cắt gan điều trị UTG. Phương pháp: các bệnh nhân được cắt gan vì UTG đều được SÂLM bằng máy siêu âm Toshiba Kapasee, đầu dò 7,5Mhz, hình I, nhìn bên. Ngoài các khối u đã được xác định trước mổ, các nốt mới được SÂLM phát hiện sẽ được cắt bỏ cùng lúc và thử giải phẫu bệnh lý, các xâm lấn và thuyên tắc mạch máu do u được phát hiện có thể làm thay đổi chiến lược điều trị. Kết quả: Trong thời gian 15 tháng (6/2000 - 8/2001) chúng tôi đã cắt gan có SÂLM cho 22 TH gồm 17 nam 5 nữ. Các phẫu thuật bao gồm cắt 3 hạ phân thùy (3 trường hợp), cắt 2 HPT (8 TH), cắt 1 HPT (11 TH). Có 8 TH có xơ gan và 2 TH gan thoái hóa mỡ. SÂLM phát hiện 8 TH có các sang thương mới nhỏ(5-10mm),1 TH tắc nhánh tĩnh mạch cửa HPT; tất cả các sang thương được cắt bỏ rộng cùng lúc; với kết quả giải phẫu bệnh lý như sau: 1 nang lành, 4 u lành, mô tăng sinh, 3 UTG, 1 tắc TMC do UTG. SÂLM dễ thực hiện và mất ít thời gian, giúp khảo sát được toàn bộ gan. Có 8 TH (36%) phát hiện được các sang thương mới mà chẩn đoán hình ảnh trước mổ bỏ sót, trong đó có 3 UTG, 1 tắc TMC do UTG. Các sang thương đều được cắt bỏ rộng vì chưa làm được sinh thiết lạnh. SÂLM giúp xác định mặt cắt an toàn >1cm trong cắt rộng khối u. SÂLM cho hình ảnh rất rõ nét các mạch máu trong gan nên dễ dàng phát hiện các tắc mạch, xâm lấn mạch do u. SÂLM thực hiện dễ dàng lúc mổ cắt UTG. SÂLM phát hiện các nhân mới mà chẩn đoán trước mổ đã bỏ sót, nên giúp cho phẫu thuật cắt UTG đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi cần thời gian theo dõi và số lượng lớn hơn để có đánh giá có giá trị hơn.

ABSTRACT :

The diagnosis of HCC are well establised pre-operatively by US and CT-scan; but in hepatic resection, new small lesions which cannot be seen or touched, may be missed; otherwise tumoral invasion and tumoral thrombus of intrahepatic vessels cannot be evaluated, so the result of hepatic resection is limited. IOUS can help to resolve such problems. In this study we evaluate the feasibility and efficacy of IOUS in hepatic resection for HCC. Method:All patients with HCC treated by hepatic resection are examined by IOUS with the machine Toshiba Kapasee and the I-shaped, lateral view, 7,5Mhz probe after mobilization of the liver.Besides the tumors which were diagnosed preoperatively, new lesions detected by IOUS are resected largely for pathology studies. Other tumoral invasions or tumoral thrombus of intrahepatic vessels are recognised and such findings may change the strategy of therapy. Results: In 15 months (June2000-August2001) we have performed hepatic resection with IOUS in 22 cases of HCC included 17 males and 5 females. Hepatic resections were trisubsegmentectomies (3 cases), bisubsegmentectomies (8 cases), subsegmentectomies (11 cases). There were 8 cases of liver cirrhosis and 2 cases of fatty degeneration. IOUS detected new small nodules (5-10mm) in 8 cases and portal thrombus in 1 case. All of new lesions are largely resected and the pathology reports are 1 liver cyst, 4 benign and generative nodules, 3 HCC and 1 portal thrombus by HCC. - IOUS can examine the whole liver without difficulty in a few minutes after mobilization of the liver. n 8 cases (36%) IOUS detects new lesions, that were missed by preo-erative imaging. All of them are argely resected because we lack of frozen section; in such new lesions there are 3 HCC and 1 portal hrombus. IOUS determines clearly the limits of resection (>1cm) in case of tumor resection. IOUS shows good picture of intraheptic vessels, so it can help to detect tumoral invasion and thrombus. -IOUS can be performed easily in hepatic resection. It can detect the new small lesions that were missed by preoperative diagnosis, so it gives hepatic resection the better results.But so far more studies with larger number of patients have to be realized for better evaluations.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF