Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA SALBUTAMOL LIỀU CAO TRONG ĐIỀU TRỊ DỌA SANH NON

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Sanh non hiện vẫn là một nguyên nhân gây tử vong con cao, kéo dài thai kỳ khi tuổi thai dưới 34 tuần giúp giảm tỉ lệ tử vong con. 
Phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng 174 trường hợp đơn thai sống, tuổi thai từ 30 -34tuần, không dị tật, được chẩn đoán dọa sanh non lúc vào trong thời gian từ 01/12/2004 đến 01/05/2006 tại bệnh viện Hùng vương. Được điều trị giảm co với Salbutamol liều đầu 166 mcg truyền tĩnh mạch trong 5 phút và duy trì 4,1 mcg mỗi phút truyền tĩnh mạch liên tục. 
Kết quả: Cơn co tử cung bắt đầu giảm sau 5 phút và sau duy trì 1, 3, 6 giờ truyền tĩnh mạch với tỉ lệ cắt cơ co tử cung hơn 90%.Tác dụng phụ ngoài ảnh hưởng mạch nhanh và tim thai nhanh không nghiêm trọng, chưa ghi nhận bất thường khác. 
Kết luận: Salbutamol liều 166 mcg trong 5 phút tấn công và 4,1 mcg mỗi phút truyền tĩnh mạch ghi nhận hiệu quả cao, an toàn cho thai phụ và thai nhi trong điều trị dọa sanh non.

ABSTRACT :

Preterm labor is a major cause of fetal morbidity and mortality, prolong pregnancy period when gestation age under 34 weeks help to decrease fetal mortality. 
Methods: clinical trial study, conducted of 174 pregnancy women whose have preterm labor during 30 - 34 weeks, singleton pregnancies, without fetal anomalies in Hung Vuong hospital, HCMC from 01/12/2004 đến 01/05/2006. Salbutamol intravenous by perfusor used to stop uterine activity (bolus 166 mcg in 5 minute then maintain 4,1 mcg per minute). 
Result: Uterine activity decreased with Salbutamol intravenous after 5 minute and maintain 1, 3, 6 hours with 90%. Side effects: mother of pulse increase under 130 rate per minute and fetal heat rate increase under 160 rate per minute. 
Conclusion: Salbutamol use intravenous(bolus 166 mcg in 5 minute then maintain 4.1 mcg per minute) by perfusor was effective, safely to prevent preterm labor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF