Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
NGHIÊN CỨU NHIỄM NẤM TRONG VIÊM XOANG MẠN TÍNH CÓ PÔLÝP MŨI

Nguyễn Ngọc Minh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tình trạng viêm xoang mạn tính do nấm ngày càng nhiều và điều trị sẽ bị thất bại nếu chẩn đoán sai vì vậy cần nghiên cứu viêm xoang có nhiễm nấm tại nước ta. 
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành trong vòng 1 năm trên 62 bệnh nhân viêm xoang có polýp mũi được phẫu thuật. 
Kết quả: Tỉ lệ viêm xoang mạn tính do nấm trong nghiên cứu chúng tôi là 11,3% những ca viêm xoang có pôlýp được phẫu thuật. Trong đó tỉ lệ nam chiếm 10,8% và nữ chiếm 12%. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là Aspergillus 3/7 trường hợp (42,8%). Điều trị tốt nhất là phẫu thuật nội soi. Sau một năm theo dõi, không có ca nào tái phát pôlýp mũi, nhưng tái phát triệu chứng vẫn đôi khi xảy ra.
Kết luận: Biện pháp kiểm soát tốt nhất bệnh lý viêm xoang mạn tính có pôlýp do nấm là theo dõi cẩn thận và lâu dài.

ABSTRACT :

Background: Fungal chronic sinusitis is increasingly detected and the treatment might be failed if it is misdiagnosed so it needs to have the study of fungal chronic sinusitis in our country. 
Methods: We studied in one year on 62 operated patients with nasal polypsPercentage of fungal chronic sinusitis with polyps. 
Results: The percentage of fungal infection in our study is 11.3% of operated cases. Male is 10,8% and female 12%. The most frequent agent is Aspergillus (42.8%). The treatment is endoscopic sinus surgery. After one year follow-up, there was no polyp recurrent but symptomatic recurrences happened sometimes. 
Conclusion: The best management of fungal chronic sinusitis with polyps is longterm and careful survey.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF