Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG VIỆC LẤY MẪU CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT CỦA NỐT ĐƠN ĐỘC

Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực đã và đang chứng minh vai trò của mình trong việc chẩn đoán các tổn thương của phồi và Lồng ngực. Công trình nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng lay mẫu làm giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bản chất của nốt đơn độc phổi.
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu hàng loạt các trường hợp
Kết quả và bàn luận: Với 25 bệnh nhân nghiên cứu trong 4 năm từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 7 năm 2008, có 20 nam và 5 nữ với tuổi trung bình là 59 tuổi cao nhất là 75 tuổi và thấp nhất là 24 tuổi. Kết quả phẫu thuật nội soi Lồng ngực lay mẫu đạt kết quả tốt là 18 trường hợp, trung bình lầ trường hợp và xấu là 1 trường hợp. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng phẫu thuật Nội soi Lồng ngực trong việc lấy mẫu và kết hợp với sinh thiết tức thì cho kết quả tốt trong chẩn đoán bản chất của nốt đơn độc phổi.
Kết luận: Với những nốt đơn độc phổi nên sử dụng việc lay mẫu bằng Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực kết hợp với cắt lạnh trong sinh thiết tức thì cho kết quả cao đáng tin cậy.

ABSTRACT :

Objectives: Thoracoscopic surgery has been proving its leading roles in diagnosis of the pulmonary and intrathoracic lessions. This work is carried out to evaluate the feasibility of the thoracoscopic surgery in harvesting samples for diagnosis of pulmonary solitary nodules. 
Methods: Retrospective of large serries of cases.
Results and comments: 25 patients in 4 years from july-2004 to july-2008, including 20 males v 5 females. Mean age: 59 ys with the oldest is 75 years old and the youngest is 24 years old. number of good samples harvested by thoracoscopic surgery is 18, acceptable samples: 06 and bad sample: 01. The study has shown the good feasibility of thoracoscopic surgery in harvesting samples for instant biopsy of pulmonary solitary nodules. Conclusions: For diagnosis of pulmonary solitary nodules, the samples harvesting by thoracoscopic surgery in combination with cryoablation for instant biopsy shows high credibility.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF