Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA CLARITHROMYCIN(r) TRONG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CỌNG ĐỒNG

Bộ môn Tai Mũi Họng -Đại học Y dược TP. Hồ Chí MinhTóm Tắt tiếng Việt Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả và an toàn của CARICIN(r) trong nhiễm trùng hô hấp nguy cơ thấp (nhóm nguy cơ I, II, III). 69 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu từ tháng 10/

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF